Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

BBAUM har nedbragt antallet af konfliktsituationer i Næstved

TEMA om demens // I Næstved Kommune har man indført BBAUM som metode til personer med demens, og det har medført færre tilspidsede situationer. Det betyder også større arbejdsglæde for personalet og mere kvalitet i behandlingen af borgeren.

Næstved Kommune har benyttet behandlingsmetoden BBAUM til borgere med moderat til svær demens siden 2008. Behandlingen består af en kombination af berøring og trykmassage, samt styrkelse af plejepersonalets relationelle kompetencer og viden om samspillet mellem krop og adfærd. BBAUM er udviklet i 2008 af fysioterapeut i Næstved Kommune, Marlene Jul Houmann og står for ”Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker”.

Og behandlingen er en stor succes. Birgitte Ettrup, som er Distriktschef for distrikt Øst, som dækker en fjerdedel af ældreområdet i Næstved Kommune, har været med til at implementere behandlingen i det daglige arbejde. Hun fortæller, hvordan brugen af BBAUM har medført en nedgang i antallet af konfliktfyldte situationer i samspillet med borgerne og dermed haft positive konsekvenser for både personalet og borgerne.

”Vi har fået nedbragt antallet, fordi personalet har fået et redskab til at berolige borgerne. Vi har stadig enkelte, som behøver en vagt døgnet rundt, fordi hverken BBAUM eller medicin har tilstrækkelig effekt, men det er slet ikke på det niveau som før, hvor vi havde adskillige borgere med fast vagt på.”

Også for personalet har det fået stor betydning. Alle fysioterapeuter er blevet oplært i teknikken, og planen er, at samtlige ansatte, som har med demente at gøre, skal undervises i metoden, så de får en grundforståelse og mulighed for selv at benytte metoden.

”Det betyder, at personalet ikke bliver så magtesløse i situationen, men har mulighed for at kigge mere nuanceret på, hvad den enkelte borger har brug for. Det giver arbejdsglæde og en følelse af at være tilstrækkelig i det arbejde, man har. Og så er det et værktøj, man hele tiden har ved hånden, når man får brug for det,” siger Birgitte Ettrup.

Større kvalitet i arbejdet

Selve udførelsen af BBAUM-behandlingen tager tid. De mest udadreagerende borgere skal måske have to-tre behandlinger hver dag. Men Birgitte Ettrup mener ikke, at det har medført større omkostninger.

”Vi har ikke gjort det op, men alternativet havde været mere personale til at hjælpe borgerne, f.eks. ved at sidde døgnvagt eller medicinere. Men det betyder også meget for kvaliteten af arbejdet og personalets oplevelse af at have noget at byde ind med. For at føle sig magtesløs på sit arbejde er en meget ubehagelig følelse.”

Birgitte Ettrup kan kun anbefale metoden, hvis andre kommuner ønsker prøve den af.

”Jeg er både glad og stolt over, at vi har nogle frontløbere og ildsjæle, som arbejder med dette, og at det faktisk viser sig at have en mærkbar effekt.”