Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny professor: Tidlig rehabilitering er effektiv og vigtig

Reumatologiske patienter er ofte sygemeldt, mange mister kontakten til arbejdsmarkedet, og de har større risiko for hjertesygdomme og depressioner. Derfor skal patientgruppen i langt højere grad tilbydes rehabilitering. Det mener den nyudpegede professor og fysioterapeut Ann Bremander, som via sin forskning vil dokumentere behovet over for politikerne.
Gigtforeningen har finansieret Ann Bremanders og Jette Primdahls professorater. De to professorer vil satse på samarbejde med andre forskningsmiljøer i Danmark og internationalt, primært i Skandinavien og Europa. Foto: Lasse Hyldager

"Mennesker med reumatologiske lidelser er oftere sygemeldt, har svært ved at klare deres arbejde og mister på et tidligt tidspunkt kontakten til arbejdsmarkedet. Trods udredning og medicin har mange stadig smerter og lider af fatigue. De har brug for et tidligt rehabiliteringstilbud”.

Sådan siger professor og fysioterapeut Ann Bremander, som netop er tiltrådt en stilling i reumatologisk rehabilitering ved Institut for Regional  Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten.

Hun skal arbejde tæt sammen med sygeplejerske og professor Jette Primdahl, der har et professorat i rehabilitering samme sted. De to skal samtidig stå i spidsen for kvalitetsudviklingen og implementeringen af den nyeste viden i gigthospitalets tværfaglige teams. En kombination, som bliver en styrke for både forskning og praksis.

Manglende rehabilitering

”Vi skal med vores forskning prøve at dokumentere over for politikerne, at tidlig rehabilitering er effektiv og vigtig. Men at forske i rehabilitering er som  at forske i den sorte boks. Der er så meget, vi ikke ved. Rehabilitering er kompleks, og det er svært at måle effekten af den. Det kræver, at vi beskriver både interventionerne, personernes mål, holdninger og præferencer – og det gælder både patienter og sundhedspersonale. Og så skal vi finde ud af, hvordan de forskellige interventioner skal mikses og tilpasses den enkelte patient”, siger Ann Bremander.

Selvom man ved, at den medicinske behandling og fokus på fysisk aktivitet, patientuddannelse og KRAM-faktorer virker, ved vi ifølge professoren meget lidt om, hvordan disse interventioner spiller sammen, skal doseres og individualiseres i et patientforløb for at opnå den bedste effekt.

Hun lægger vægt på, at rehabiliteringen ikke blot skal søge at gøre patienterne symptomfri, men at den også skal forbedre deres livskvalitet. Og den tilgang er central i rehabiliteringsforskningen.

”Noget af det første, vi vil forske i, er måling af effekten af rehabilitering. Det skal ske i et større samarbejde, for der er brug for mange patienter i denne type forskning. I Norge har de arbejdet med måling af effekt i nogle år, og vi kan tage udgangspunkt i det, de har udviklet og undersøge, om det også virker i andre skandinaviske lande. Det skal vi afprøve her i Danmark og måske også i Sverige. Vi skal også have udviklet nogle kvalitetsindikatorer for at lære mere om ligheder og forskelle i reumatologisk rehabilitering,” siger Ann Bremander.

Professor med hjertet for reumatologien

Ann Bremander er professor ”con amore”. For det var ikke professortitlen, men muligheden for at kunne forske i reumatologisk rehabilitering, der fik hende til at forlade et professorat i biomedicin ved Halmstads Universitet, søge professoratet ved Gigthospitalet i Gråsten og efter udnævnelsen flytte til Sønderborg. Hun arbejder fire dage om ugen i Danmark og tager den sidste arbejdsdag i Sverige, hvor hendes mand bor og arbejder.

”Ved universitetet i Halmstad beskæftigede jeg mig med forskning i fysisk aktivitet og træning, som er et spændende område, men jeg savnede reumatologien. På Gigthospitalet kommer jeg til at arbejde med de patienter, som jeg kender så godt fra mine tidlige år som fysioterapeut i klinikken. Da jeg så opslaget til professoratet, fandt jeg ud af, at det var lige det, jeg ville”, fortæller Ann Bremander.

Og der er nok at tage fat på for den nye professor i rehabilitering. Hun fortæller, at mennesker med spondylartrit har dobbelt så stor risiko for at få hjertesygdomme, halvanden gang så stor risiko for depression og dobbelt så stor risiko for sygemelding sammenlignet med normalbefolkningen.

Kun 68 procent lever op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet, og kun halvdelen har talt med deres læge eller fysioterapeut om at ændre livsstil og blive mere aktive.

Denne viden kommer fra hendes tidligere forskning i Sverige. Derfor håber Ann Bremander at kunne vise, at en tidlig tværfaglig rehabiliteringsindsats kan forebygge de negative konsekvenser ved at have en reumatologisk lidelse.