Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et bedre sundhedsvæsen

LEDER // "Det er afgørende, at beslutningstagerne har øje for, at fysioterapeuter skal understøttes med specialisering og uddannelse," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Regeringen er kommet med sit længe ventede udspil til en reform af det danske sundhedsvæsen. Jeg er glad for, at vi har politikere, der har visioner på sundhedsområdet. Men set herfra er det største problem for vores sundhedsvæsen, at der ikke er fulgt penge med de stigende krav.

Alt for mange steder ligger fysioterapeuter vandret i luften for at nå det hele, og der bliver snakket alt for lidt om, hvad arbejdsmiljøet betyder for både fysioterapeuter og patienter.

Der kan være gode perspektiver i at flytte simple og ukomplicerede opgaver væk fra sygehusene og tættere på borgerne. Men når statsministeren siger: ”Det, der ikke er svært, skal være nært” og samtidig vil have kronikeres behandling ud i kommunerne, så er det for letkøbt.

Det kræver både nærhed, specialisering og dyb kompetence at hjælpe for eksempel diabetikere på højt fagligt niveau. Det kan sagtens foregå i kommunerne – men nemt er det ikke. Det kræver, at man satser på de specialkompetencer, som fysioterapeuter, ergoterapeuter, fodterapeuter og andre faggrupper bidrager med. Derfor er det afgørende, at beslutningstagerne har øje for, at fysioterapeuter skal understøttes med specialisering og uddannelse, da de mange opgaver netop kalder på vores kompetencer. Det skal vi nok gøre opmærksom på!

Til gengæld kan forslaget om nationale kvalitetsstandarder blive et klart fremskridt for behandlingen på blandt andet muskel-skelet-området. Det er samtidig noget, vi har arbejdet for i årevis. Det har vi, fordi der er behov for langt mere forebyggelse, tidlig behandling og træning, både når det gælder muskel-skeletlidelser og en lang række andre sygdomme.

Standarder kan også være med til at sikre, at det er en sundhedsfaglig vurdering, der afgør, hvilken behandling man skal have – og ikke hvor mange penge politikerne kan finde i kommunekassen. Vi er i Danmark snart 400.000 mennesker med type 2-diabetes. Nogle kan kureres, og langt de fleste hjælpes med fysisk træning. Det er bare et eksempel på, at fokus bør flyttes - og der skal ansættes langt flere fysioterapeuter i sundhedsvæsenet.

Hvis det nære sundhedsvæsen skal blive en succes og løfte regeringens mål om at forebygge 40.000 indlæggelser årligt, så kræver det et langt større fokus på aktiv behandling i form af forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Fysioterapeuter i alle positioner er simpelthen ikke til at komme udenom, hvis man vil have et bedre sundhedsvæsen.