Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning mindsker frygt for fald

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, effekten af træningsinterventioner til at mindske frygt for fald hos ældre personer.

Baggrund

En tredjedel af ældre over 65 år falder årligt. Frygten for at falde øger risikoen for fald og kan påvirke deltagelsen i såvel fysiske som sociale aktiviteter samt mindske den enkeltes livskvalitet.

Formål

Formålet med det systematiske review og metaanalyse er at undersøge effekten af træningsinterventioner til at mindske frygt for fald hos ældre personer.

Metode

Via systematiske søgninger i MEDLINE, PsycINFO, AMED, Cochrane CENTRAL samt EMBASE blev der fundet randomiserede kontrollerede studier (RCT) og quasi-randomiserede studier af forskellige former for træning, deriblandt styrke-, balance-, gang- og udholdenhedstræning. De inkluderede studier medtog personer >65 år, der boede alene uden behov for hjælp. Forskerne ønskede at undersøge, hvorvidt træning, der blev udført individuelt eller i grupper, kunne ændre på deltagernes frygt for fald målt vha. Falls Efficacy Scale (FES), Mobility Efficacy Scale (MES) og andre typer af spørgeskemaer, relateret til frygt for at falde. Studier med særlige diagnosegrupper blev udelukket.

Resultater

30 studier blev inkluderet i den kvalitative syntese, og 25 studier indgik i metaanalysen. Metaanalysen viste en lille til moderat effekt af træningen ift. at mindske frygten for fald hos deltagerne.

Konklusion

Træningsinterventioner har tidligere vist sig at være effektive til at reducere fald hos ældre. Dette systematiske review tyder endvidere på, at de nævnte interventioner også kan mindske frygten for fald umiddelbart efter træningsinterventionerne. Der er dog behov for mere veldesignede RCT-studier til at belyse, hvilke interventioner, der virker.

Perspektivering

En mere langsigtet opgørelse af resultaterne kunne vise, om der er varig effekt af interventionerne på frygt for at falde hos ældre, og hos patienter med specifikke diagnoser, der er mere udsat for fald i dagligdagen.