Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til behandling af søvnløshed

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, effekten af træning til personer med søvnløshed.

Baggrund

Op imod 30 procent af befolkningen har problemer med at sove, og 10 procent lider af søvnløshed med deraf følgende øget risiko for en række lidelser, deriblandt hjerte-kar-sygdomme.

Formål

Dette systematiske review og metaanalyse har undersøgt effekten af træning til personer med søvnløshed.

Metode

Vha. systematiske søgninger foretaget i MEDLINE, PsycINFO, Cochrane CENTRAL samt EMBASE blev der fundet randomiserede kontrollerede studier (RCT) omhandlende forskellige typer af træning af forskellig varighed til behandling af søvnløshed. Forskerne undersøgte effekten ved træning versus ingen træning
eller medicinering, alternativt skulle studierne være sat op som træning kombineret med medicin versus medicin alene. Der blev målt på bl.a. søvnkvalitet med Pittsburgh Sleep Quality Index, søvneffektivitet, livskvalitet, bivirkninger, forsinkelse ift. påbegyndt søvn og total søvnvarighed.

Resultater

17 studier blev inkluderet i den kvalitative syntese, og 9 studier med sammenlagt 557 personer indgik i metaanalyserne. Metaanalyserne viste en lille statistisk signifikant effekt ift. bedre søvnkvalitet som følge af træningen hos deltagerne sammenlignet med dem, der ikke trænede. Studiernes intervention havde en varighed på op til 6 måneder, og flere af studierne havde stor risiko for bias. Evidensen lå mellem lav til moderat. Livskvalitet kunne ikke undersøges, da der var anvendt forskellige versioner af SF-spørgeskemaet. Der blev ikke fundet statistisk signifikant forbedring på søvneffektivitet og total søvnvarighed. Der blev ikke rapporteret alvorlige bivirkninger i de inkluderede studier.

Konklusion

Træning kan forbedre søvnkvaliteten for personer med søvnløshed og dette uden nævneværdige bivirkninger. Der var en høj risiko for selektionsbias i de fleste af de inkluderede studier. Der er dog behov for højkvalitetsforskning for at klarlægge effekten af træning til personer med søvnbesvær.

Perspektivering

Der er behov for yderligere afdækning af forskningsområdet, så det kan afgøres, hvilke typer træning der bør anbefales mod søvnløshed, og hvilken træningshyppighed, der er påkrævet.