Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Effektmåling af den fysiske funktion hos patienter indlagt på intensiv

RESUMÉ: Det er relevant at bruge måleredskaber til vurdering og kvantificering af ændringer i eksempelvis den fysiske funktion hos patienter på intensivt afsnit. Det er ikke alle intensive afsnit i Danmark, der har en struktureret anvendelse af relevante måleredskaber. Ingen af de eksisterende danske validerede måleredskaber er helt velegnede til patientgruppen. Denne artikel har fokus på et nyt måleredskab, CPAx, der er udarbejdet til at vurdere funktionsevnen hos de kritisk syge patienter på intensivt afsnit.
Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar