Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Første skridt mod en arbejdsgiverforening

En arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter vil give mere rene linjer i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og være en fordel for begge parter, mener hovedbestyrelsen.

Med flere ansatte i praksissektoren er tiden moden til at etablere en arbejdsgiverforening for klinikejere, mener hovedbestyrelsen.

Af to grunde. Den ene er, at hovedbestyrelsen i 2013 konkluderede, at debatten om regulering af praksissektoren havde afdækket et behov for aftaler om løn- og arbejdsforhold for ansatte i praksissektoren. Repræsentantskabet nikkede i 2014 til, at der skal indgås overenskomster på området, og etablering af en arbejdsgiverforening vil give en modpart at forhandle med.

Den anden grund er, at stadig større klinikker med flere ansatte stiller større krav til en professionel rådgivning af begge parter og en tryghed for både arbejdsgivere og ansatte om, at interessehensyn ikke blandes sammen. De senere år har arbejdsgiverrådgivningen været varetaget af Tandlægeforeningen, men en medlemsundersøgelse viste i 2014, at oplevelsen af, at Danske Fysioterapeuter alligevel har en dobbeltrolle, svækker troværdigheden. Og det er ingen af parterne tjent med i længden, mener hovedbestyrelsen.

Medlemmer i begge foreninger

Hovedbestyrelsen fremlægger sit forslag til en model for en arbejdsgiverforening på det kommende repræsentantskabsmøde i november, men det er ikke her, den endelige beslutning skal træffes. Repræsentantskabet skal udelukkende drøfte spørgsmålet med henblik på, at beslutningen kan træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foråret 2017, når alle sten er vendt og debatteret på møder rundt i landet.

Der arbejdes på en model, hvor medlemmerne af arbejdsgiverforeningen er klinikejere, som samtidig er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Arbejdsgiverforeningen skal have sin egen bestyrelse bestående af klinikejere, og dens hovedopgaver vil være overenskomstforhandlinger med lønmodtagerorganisationer, individuel rådgivning og konfliktløsning.

Alt det, der er fælles for både arbejdstagere og arbejdsgivere skal blive i Danske Fysioterapeuter. Den fælles forening skal fortsat varetage de faglige og politiske interesser, den faglige udvikling, branding af faget osv., og også forhandlingen af sygesikringsoverenskomsterne skal blive i Danske Fysioterapeuter, men med en fast plads i forhandlingsudvalget til arbejdsgiverforeningen.

Også for klinikejere med lejere

Det var hovedbestyrelsens oprindelige ønske, at foreningen skulle etableres sammen med læger og tandlæger som en ”praksissektorens arbejdsgiverforening”, men det er ikke lykkedes. I stedet lægges der op til en arbejdsgiverforening kun for fysioterapeuter, men meldt ind i Dansk Erhverv, der blandt andet ved hjælp af sit korps på 40 jurister og advokater med speciale i ansættelsesret vil varetage sekretariatsfunktionen.

Også klinikejere uden ansatte, men med lejere er tænkt som medlemmer i arbejdsgiverorganisationen, mens Danske Fysioterapeuter fortsat vil tage sig af rådgivningen af lejerne.

Hvad kan en arbejdsgiverorganisation? 

Hvad siger dem, det handler om? 

Læs Tina Lambrechts leder

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Mark B Dehnhardt L Ebbesen

  Det er en legitim tankegang at tænke en arbejdsgiverforening ind. Dog er der en hel del ubesvarede spørgsmål i den fremlæggelse af arbejdsgiverforeningen.
  For i oplægget bliver der lagt op til at hvis man har 0,5 fysioterapeut ansat, altså en med en årlig lønsum på 150.000, så skal man være tvungen med i arbejdsgiverforeningen samt Danske Fysioterapeuter.
  Der giver jo ingen meningen hvis man driver en klinik hvor man har flere af andre profession ansat og så har en 0,5 fysioterapeut ansat. For skal jeg som arbejdsgiver så være medlem af arbejdsgiverforeningen, Danske Fysioterapeuter og måske en anden arbejdsgiverforening som kan varetage andre professioners problemfelter. Det giver ikke nogen mening.
  Derudover hvad har Danske Fysioterapeuter tænkt sig med de utallige af mindre klinikker med 1 eller 2 fysioterapeuter ansat og som i forvejen ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter fordi de ikke føler de får gavn af Danske Fysioterapeuter.
  Der mangler i den grad svar på en hel del spørgsmål. Derudover er det tankevækkende at hvis man stillede interessentgruppen som har siddet med udarbejdelsen af arbejdsgiverforeningen i hver sit hjørne af et lokale ville de overvejende arbejdsgiverstemmer komme fra et hjørne, hvor man gerne skulle have set en mere repræsentativ interessentgruppe.
  Oplægget til en arbejdsgiverforening virker ikke til at være tænkt hele vejen rundt.

  Jeg håber på en mere nuanceret tilgang til en arbejdsgiverforening end der er lagt op til, ellers støder i flere medlemmer fra jer.

  Med venlig hilsen

  Mark Ebbesen
 • Peter Lehn Petersen

  Det lyder spændende og vil på mange måder være en hjælp i det daglige med ledelse af medarbejdere; men en stor udfordring.
  Specielt det, at DF stadigvæk vil varetage lønmodtagernes interesser og samtidig have forhandlingsrettet med Sygesikringen.
  Sygesikringen er vores kunder og klinikker(selvstændige fysioterapeuter) med overenskomst med SS er leverandører.
  Normalt i erhvervslivet er det sådan, at forhandling og indgåelse af kontrakter sker mellem kunden og leverandøren(e), og fagforeningerne varetager de hos leverandøren ansattes interesser, men i det her tilfælde bliver det kunden og fagforeningen, hvilket ikke er normalt og let vil kunne blive et konfliktfyldt område.
  Ideelt set så burde forhandlingsrettet flyttes fra DF til "den nye arbejdsgiver-/ brancheforening", som netop repræsenterer leverandørerne. Herefter kan DF koncentere sig om at varetage de ansattes interesser. Som det er nu er det en sammenblanding af kasketter.
  I stedet for kun en arbejdsgiverforening, så vil det nok være bedre at udvide det til en brancheforening. I stedet for udelukkende at koncentrerer sig om arbejdsgiverinteresser i forhold til arbejdstager, så udvide det til at varetage fysioterapis interesser som branche udadtil til potentielle og nuværende kunder , både B2B og B2C, samt overfor vores leverandører - her tænkes specielt på vores EDB leverandører(Her virker det som at alle de penge vi betaler mest går til at udvikle systemet til SS´s krav og ikke til de ønsker og krav, som vi har til et moderne EDB system - så vidt jeg ved betaler SS ikke en eneste krone til EDB leverandørerne).
  MVH Peter Lehn Petersen
Indsend kommentar