Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nedsat muskelstyrke i hoften hos patienter med knæartrose

FORSKNINGSNYT / Ny meta-analyse baseret på et systematisk review finder høj evidens for, at knæartrose patienter har en betydelig nedsat isometrisk og isokinetisk muskelstyrke omkring hoften.

Der er høj evidens for, at rehabilitering har god effekt på smerter og funktion hos patienter med knæartrose, men der er brug for mere viden for at kunne tilrettelægge en specifik og målrettet genoptræning. I et systematisk review med meta-analyse undersøgte australske forskere sammenhængen mellem knæartrose og isometrisk og isokinetisk muskelstyrke omkring hoften. Isometrisk muskelstyrke blev vurderet hos 237 patienter med knæartrose og 135 raske kontrolpersoner. Knæpatienterne havde mellem 7 og 24 % lavere abduktionsstyrke end kontrollerne, hvilket var statistisk signifikant. To studier viste, at knæpatienterne havde hhv. 14 % større og 24 % ringere styrke ved hofteadduktion. Der var ingen sikker forskel i styrken ved hoftefleksion, -ekstension eller rotation. Isokinetisk muskelstyrke blev vurderet hos 90 patienter med uni- eller bilateral artrose. Abduktionsstyrken blev fundet nedsat hos knæpatienterne med 14-32 % i forhold til kontrollerne, hvilket var signifikant. Muskelstyrken ved adduktion, fleksion, ekstension og rotation var også nedsat hos knæpatienter med stor standardiseret forskel (SMD= -0,98). Der var således moderat evidens for nedsat styrke ved isometrisk og isokinetisk hofteabduktion. Evidensniveauet for de øvrige bevægeretninger var meget lavt til moderat pga. få studier med forskelligartede målemetoder, og resultaterne skal tages med forbehold. Forfatterne påpeger, at et så betydeligt tab af muskelstyrke i hoftens abduktorer må være klinisk relevant og råder klinikere til at undersøge hoftens muskelstyrke og målrette interventionen derefter hos patienter med knæartrose.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar