Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flere spørgsmål end svar

I gruppen, der skal give hovedbestyrelsen input i processen frem mod etablering af en arbejdsgiverforening for fysioterapeuter, er holdningerne delte. Det er på tide, mener nogle, mens andre er mere skeptiske og synes, at der er for mange uafklarede spørgsmål.

”Umiddelbart tænker jeg, at det er på tide, vi får en arbejdsgiverforening, og at det er mærkeligt, at det ikke er sket for mange år siden”, siger Jesper Haun. Han er en af dem, der er udpeget af hovedbestyrelsen til at komme med input i forbindelse med etablering af en arbejdsgiverforening for fysioterapeuter.

På Jesper Hauns klinik i Hadsten er der seks fysioterapeuter og to sekretærer, og det er især mindre og mellemstore virksomheder, der vil kunne få glæde af en arbejdsgiverforening, mener han.

”For os vil det være en klar fordel at have en forening, der repræsenterer os som arbejdsgivere og kan vejlede og rådgive os i dybden om funktionærloven, regler om ferie, barsel osv., når vi skal indgå en kontrakt, eller der opstår tvivlsspørgsmål. Det vil være rart at kunne ringe til nogen, der så kan repræsentere os som arbejdsgivere og tage dialogen med Danske Fysioterapeuter”.

Specialister i at være arbejdsgiver

Det vil være ikke bare rart, men er helt nødvendigt, mener Agnes Holst, der selv er lejer, men repræsenterer hovedbestyrelsen i interessentgruppen.

”Det skal give tryghed og vished om, at når man kontakter sin arbejdsgiverforening, er de specialister i det at være arbejdsgiver. Mens Danske Fysioterapeuter er specialister i det at være fysioterapeut. Vi har gjort, hvad vi kunne i Danske Fysioterapeuter – også ved at lade Tandlægeforeningen tage sig af arbejdsgiverrådgivningen – men vi må sande, at det ikke er nok”.

Agnes Holst er opmærksom på risikoen for, at man med etableringen af en arbejdsgiverforening får skabt en stærk modpart i forhandlinger, ”men det kan ikke være et argument for, at vi ikke skal tage os ordentligt af de af vores medlemmer, der er arbejdsgivere”, mener hun.

Den holdning deler Stefan Kragh, der repræsenterer klinikejere uden overenskomst med sygesikringen i interessentgruppen. Han har ingen ansatte, men lejere, men også dér er der behov for at skille rådgivningen af parterne ad, så han hilser oprettelsen af en arbejdsgiverforening velkommen.

”I min verden handler det om troværdighed i rådgivningen af begge parter, og jeg ser det som et absolut must og som noget, man ikke skal kunne vælge fra”.

Ikke for vores skyld

Også Kristian Birk, der er arbejdsgiver for 25 ansatte hos FysioDanmark Vejle er grundlæggende positivt stemt over for ideen om en arbejdsgiverforening.

”Men man skal bare ikke prøve at bilde os ind, at det er noget, men gør for vores skyld”, understreger han og udpeger det at skabe en modpart, så der kan forhandles en overenskomst med som det primære formål med en arbejdsgiverforening.

”Jeg er enig i, at der skal være ordnede forhold for ansatte i praksissektoren og forstår godt behovet for at tegne overenskomst. Jeg tror også på, at den daglige drift ville blive lettere med en overenskomst, og egentlig forstår jeg slet ikke, at kommuner og regioner vil have os som leverandører, når vi ikke har overenskomst med vores ansatte. Men der er mange klinikker, der ikke kan overskue at forholde sig til spørgsmålet om en arbejdsgiverforening”.

Den største udfordring bliver at sikre det faglige fællesskab, mener Kristian Birk. ”Jeg kan godt være bange for, at vi polariserer fællesskabet, fordi Danske Fysioterapeuter fortsat vil varetage arbejdstagernes interesser og vil være fagforening for dem, men ikke for os. Hvis vi skal føle os som en del af et fællesskab, er det en udfordring, at vores egen forening også er vores modpart”.

Bliver der etableret en arbejdsgiverforening må den desuden med ind over forhandlingerne af sygesikringsoverenskomsten både på politiker- og embedsmandsniveau, mener han.

”Sygesikringsoverenskomsterne er jo ikke kun bestyrer af en pose penge, men er i det hele taget det grundlag, vi driver forretning på. Hvis sygesikringsoverenskomsten bliver hos Danske Fysioterapeuter, vil det både være dem, der forvalter indtægterne og styrer udgifterne. Danske Fysioterapeuter blander det sammen, hvis man både vil have os som modpart og vil styre, hvordan vi driver forretning”.

Skaber nye konflikter

Flemming Enoch, der er formand for kæden af FysioDanmark-klinikker, kan godt se fordelene ved en forening, der er sat i verden for at være på arbejdsgivernes side i en konflikt, men advarer om, at man risikerer at skabe nye interessekonflikter i stedet for dem, man søger at løse, hvis der ikke også etableres en selvstændig forening for lønmodtagere.

”Hvis man nu forestiller sig en konflikt med en medarbejder – så bliver det vores fælles forening mod mig som arbejdsgiver. Det bliver uldent. Og hvis der er en arbejdsgiverforening og en fælles forening med et medlemsblad, hvad skal der så bringes i det blad? Artikler til lønmodtagerne?”

Hvis noget skal skilles ud, ser Flemming Enoch derfor hellere tre foreninger: En arbejdsgiverforening, en forening for ansatte og så en forening, der kan tage sig af den del, der er fælles – faget og den faglige udvikling. Men ikke engang det vil eliminere risikoen for interessekonflikter, mener han:

”Der vil fortsat kunne være interessekonflikter for eksempel mellem private og offentlige og mellem ledere og ansatte og så videre”.

Det er så komplekst

Jesper Haun forudser, at selv med etablering af en an arbejdsgiverforening vil næste skridt, en overenskomst på området, komme til at tage lang tid.

”Jeg er for en overenskomst, men jeg ved virkelig ikke, om jeg tør tro på, om det kommer til at lykkes. Ikke fordi vi ikke vil, men fordi det er så komplekst. Der er stor forskel på klinikkernes størrelse, faciliteter, faglige niveau osv. Og så har vi den store udfordring, at vi både er et liberalt erhverv og en halvoffentlig virksomhed. Vores indtjening er hægtet op på en aftale om priser og honorarer med det offentlige, og vi kan ikke bare hæve priserne i den anden ende, hvis udgifterne stiger”, siger Jesper Haun, der frygter, at en langvarig proces kan komme til at gå ud over det faglige niveau på klinikkerne.

”Vi har en lang tradition for enormt meget efteruddannelse. Mange får i dag måske ikke så meget i løn i starten, men løftes til gengæld rigtig meget fagligt ved at få supervision og betalt efteruddannelse. Jeg tror, at nogle klinikejere vil holde igen med efteruddannelse for deres ansatte, indtil de kan overskue, hvad en overenskomst kommer til at koste. Selv jeg, der går ind for at få en overenskomst, kan være bekymret for, om det kan komme til at betyde, at vi vil føre en mere konservativ økonomi”.

Læs artiklen "Første skridt mod en arbejdsgiverforening"

Læs Tina Lambrechts leder

Del eller udskriv siden
9 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Jeanette Præstegaard

  Kære debattører

  Handler denne debat oprindeligt ikke om argumenter for/imod etableringen af en "lønmodtager forening" og en "arbejdsgiverforening/klinikejerforening"?

  Det undrer mig over, hvordan æbler og pærer igen rodes sammen i denne debat. Det er én ting at visse arbejdsgivere/klinikejere har presset lønnen i bund til egne ansatte/lønmodtagere, - optaget på uddannelsen og frygt for fremtidig arbejdsløshed er vel noget andet. Men ja, i en kompleks verden fletter forhold og argumenter sig sammen. MEN, hvis de pågældende klinikejere havde behandlet deres ansatte anstændigt, og ikke ladet grådigheden tage over, havde problemstillingen måske slet ikke været i spil.

  Jeg undrer mig over, at HB-medlemmer fortsat bruger krudt på at nedbringe antallet af studiepladser på landets fysioterapeutuddannelser. Det er et faktum at sådanne tiltag alene er en regeringspolitisk beslutning. Og det, slet ikke at drøfte optaget på demokratisk vis med uddannelserne og hermed nogle af Danske Fysioterapeuters medlemmer viser stor arrogance – en arrogance, der har medført at flere undervisere og uddannelsesledere har meldt sig ud af Danske Fysioterapeuter. Tænk hvad der ville ske, hvis HB uden medlemsinddragende diskussion besluttede sig for at nedbringe antallet af ydernumre?

  Jeg undrer mig over den manglende nuancering i debatindlæggene; ét er regionale forhold i relation til dimittendarbejdsløshed og generel arbejdsløshed - noget andet er nationale forhold. OG nationalt er arbejdsløsheden ikke stor, hvilket samtlige henvisninger i debatindlæggene tydeligt viser. Jeg synes, at frygten for stigende arbejdsløshed i stedet kalder på, at vores regionale forhandlere finder de gode faglige argumenter og visioner frem og begynder at handle. Der er masser af muligheder for fysioterapeuter for at erobre nyt land, hvilket HB klart medgiver. Men hvad sker?

  Jeg undrer mig endvidere over det manglende kendskab, der er til uddannelsernes økonomiske vilkår. Det er korrekt, at uddannelserne får penge, hver gang en studerende består sit semester; den såkaldte STÅ-ordning. Og jeg er enig i, at den form for strukturel styring er uhensigtsmæssig i mange henseender. Men uddannelserne er ikke øer. De er pr. lov indlejret i en professionsskole, der har en direktion, der har det økonomiske ansvar under en politik styring. Regeringen har netop sat næste besparelsesbølge i gang over for professionshøjskolerne; 776 underviserstillinger spares væk. SE http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE3452720/stort-antal-undervisere-skal-fyres-paa-professionshoejskoler/. Hvorfor debatterer vi ikke, hvordan Danske Fysioterapeuter kan understøtte uddannelsen og dens undervisere? Uddannelsens indhold og form er i disse år udsat for erosive kræfter, som helt har undsluppet opmærksomheden. Det er på tide, at DET sættes på dagsordenen.

  Tilbage til det oprindelige spor!
 • Jasper Holm

  Kære Kollegaer
  jeg undrede mig også over Tines svar, som Morten ganske rigtigt har afvist som ret misvisende. Der er stor dimmitendarbejdsløshed, det ses både på tallene, og i praksis på OUH når vi slår stillinger op, hvad enten det er vikariater eller faste stillinger.

  De seneste stillinger jeg har slået op har haft 40-50+ nyuddannede ansøgere, og når jeg læser deres CV slår det mig hvor mange der ikke fået job, eller har haft småjob i periferien af vores fag. Så der er stor dimmitendarbejdsløshed lige nu, som vi bør gøre noget ved. Samtidigt belønnes UCerne for at optage flere, da de finansieres pr bestået elev. Sådanne styringsmodeller skaber incitament til discountuddannelse og flere studerende. Så jeg er helt enig i at vi skal begrænse optage på skolerne, for at sikre en balance mellem optag og behov på arbejdsmarkedet.
 • tinenielsen

  Kære Johannes

  Jeg synes også du skal have et svar fra mig.

  Det er fuldstændig rigtigt som Morten skriver, at vi bliver mange flere fysioterapeuter i fremtiden og at der også er en risiko for arbejdsløshed. Mit formål med at svare på dit indlæg, var dog ikke at diskutere fremtiden.

  Mit ærinde med at understrege at vi på nuværende tidspunkt ikke har særlig stor arbejdsløshed er, at hvis der er en opfattelse af at der er stor arbejdsløshed, så bliver folk nervøse; arbejdsmarkedet stivner og ingen flytter sig. Det er netop vigtigt nu, at erfarende fysioterapeuter flytter sig og prøver nye sider af faget, så der i fremtiden bliver plads til flere nyuddannede i traditionelle fysioterapeutiske stillinger.

  Jeg er enig med dig i, at vi skal have lavet en arbejdsgiverforening, så vi kan få ordnede forhold (også) på praksisområdet - uanset forholdet mellem udbud og efterspørgsel
 • Morten Topholm

  Kære Johannes Hess &
  Tine Nielsen

  Du, Johannes skriver, at der er stor arbejdsløshed på vores område, og dette besvarer Tine Nielsen med at det er der ikke. Det er i den grad en sandhed med modifikationer, og med den viden som Tine Nielsen som HB medlem og formand for Region Hovedstaden ligger inde med, burde hun have givet dig et mere fyldestgørende svar, og at hun udelader vigtige oplysninger for at give dig som medlem.

  Man kan ikke se på den nuværende arbejdsløshed idag isoleret, der skal også ses på dimmentend arbejdsløshed og på nuværende og kommende udbud/efterspørgsel af arbejdskraft indenfor fysioterapiområdet.

  I August 2015 vedtog hovedbestyrelsen med et stort flertal, at vi ønskede at arbejde for en nedsættelse af antallet af uddannelsespladser på fysioterapiuddannelserne, og derved fremtidssikre at udbuddet af arbejdskraft blev tilpasset efterspørgslen. Dette blev gjort ud fra en grundig analyse af optaget på uddannelsen, samt en stor dimmentendundersøgelse, hvor der ikke bare blev trukket data fra medlemmerne, men fra alle fysioterapeuter (det er nærliggende at tro at vi har sværere ved at rekruttere de fysioterapeuter til medlemskab, som netop ikke får job, så derfor er en undersøgelse af ALLE fysioterapeuter vigtige).
  https://fysio.dk/globalassets/documents/organisation/hb/hb-referater/referat-hb-mode-26082015.pdf
  Se pkt. 2.11 og pkt. 3.2


  I den forbindelse kom bl.a. Tine Nielsen med en mindretalsudtalelse som var følgende:
  Lise Hansen og Tine Nielsen kunne ikke støtte flertallet og bad om at få følgende mindretalsudtalelse ført til referat:
  ”Vi mener ikke, at det er en fagforeningsopgave at begrænse unges adgang til uddannelse ved at indskrænke antallet af studiepladser.
  Denne beslutning harmonerer heller ikke med foreningens høje ambitionsniveau for professionens udbredelse, vi mener, at uddannelsen og professionen har et stort potentiale, som langt fra er udnyttet. Det er vores opgave som fagforening/professionsforening at påpege dette potentiale.
  Derudover er det vores kerneopgave at arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer. Dette skal ske ved forhandling af overenskomster og kontrakter og ikke ved at begrænse adgangen til uddannelsen”.


  Undersøgelserne viste med al tydelighed, at med det nuværende optag, og frafald fra uddannelsen skal vi på nuværende tidspunkt skaffe henved 800 nye jobs om året frem til 2025, når vi trækker de fysioterapeuter fra der forlader faget. Vi vil i 2025 med nuværende optag være 19000 fysioterapeuter mod idag 12000 autoriserede fysioterapeuter.

  Det som var stigende på nuværende tidspunkt er dimmentendledigheden, som fra årene 2008-2013 er gået fra 2-25% dimmentendledighed, og at denne ledighed selvfølgelig vil forplante sig til den generelle arbejdsløshedsstatistik, også selvom vi regner med at fysioterapifaget er et fag i vækst. Der er tal på vej for de sidste år, så vidt jeg er orienteret.
  Der var her store regionale forskelle i dimmetendledigheden.

  Vi er fuldt klar over, som Tine Nielsen peger på, og det fremgår også af materialet, at der omkring 2015, 2016 og 2017 nogenlunde er balance imellem jobs og fysioterapeuter. Det fremgår af den arbejdsmarkedsbalance undersøgelse for fysioterapeuter 2015-2025, som er foretaget.

  I disse statistiske beregninger ligger, at fortsætter vi optaget på fysioterapeutuddannelserne som nu, og skaffer vi ikke flere jobs end vi gør nu, så vil vi støt og roligt oparbejde en arbejdsløshed på 17%, eller 3000! fysioterapeuter i 2025, og dette trods en forventning om vækst på over 3000 jobs over de næste små 10 år. Faktisk viser analysen stort set balance i arbejdsløshedstallene her i 2016, hvilket er mindre end de tal fra DSA, som Tine Nielsen henviser til i sit indlæg. Altså tyder meget på, når der kommer en korrigeret udgave af undersøgelserne, at udviklingen måske ser værre ud end vi forudsagde.

  Du har altså ret Johannes, der er en stigende (dimmentend) arbejdsløshed, og denne giver pres på løn og arbejdsvilkår for tiden. Derfor har mere end nogensinde brug for overenskomster for at sikre minimumslønnen på alle områder, nu hvor der er et større udbud en efterspørgsel. Det vil samtidig være klogt at antallet af uddannelsespladser blev tilpasset den reele efterspørgsel.

  Jeg har meget lidt til overs for, at Tine Nielsen mod bedre vidende, kun kommer med en del af oplysninger til dig som medlem, og rider sin egen fagpolitiske holdning. Jeg vil sammenligne udelukkende at se på nuværende arbejdsløshedstal uden at medtage dimmetendledighed, og fremskrive udbud og efterspørgsel med, at du kun kigge på dit budget idag, men ikke medregnede at du til næste år havde anderledes indtægt og udgifter, så simpelt kan det fremstilles!

  Det er mit ønske at du og alle medlemmerne af Danske Fysioterapeut får fremlagt den dokumentation/bilag som foreligger til pkt. "Optag på fysioterapeutuddannelse" og Danske Fysioterapeuters dimmentendundersøgelse af HB mødet 26. og 27. August 2015, så I selv kan vurderer og diskuterer herudfra, og ikke må nøjes med min og Tines meningsudveksling som eneste dokumentation. Jeg vil udbede mig dette op til repræsentantskabet her sidst på ugen!

  Fortsat god søndag til dig Johannes og jeg håber du herved har fået et nogenlunde mere retvisende og fyldestgørende svar.

  Med venlig hilsen
  Morten Topholm, HB medlem

 • Sanne Jensen

  Kære Peter Lehn Petersen.
  Jeg kan godt forstå din argumentation for at flytte forhandlingsretten til arbejdsgiver/branche foreningen.
  Men min vurdering er, at vi står os stærkere ved at fortsat forhandle overenskomsten samlet. Du skal tænke på, at lejerne ikke kommer med over i en arbejdsgiverorganisation og det er meget tvivlsom, om de kan hægte sig gratis på en forhandling som denne skal stå for. Det vil sige, så skal overenskomsten forhandles for ejerne af arbejdsgiverforening og overenskomsten skal forhandles for lejerne af Danske Fysioterapeuter. Det tror jeg ikke vil gavne os fysioterapeuter. Vi står stærkere i en forhandlingssituation som en samlet flok.
  Mvh. Sanne Jensen, Regionsformand Midtjylland.
 • Johannes Hess

  Er der noget statistik der viser perioden før 2014?. I krise perioden før 2014 hvor der efter min opfattelse var voldsom pres på løn niveauet. 2015 og fremefter er vi på vej ud af krisen.
  Jeg synes det er vigtig at vi får en overenskomst, netop til tider hvor udbuddet er større en efterspørgsel. Sikre en minimalløn og undgå spekulation i billig arbejdskraft.
 • Tine Nielsen

  Jeg synes det er vigtigt, at vi ikke taler om en situation der ikke er reel.
  Der ER IKKE stor arbejdsløshed blandt fysioterapeuter. De sidste 10 år er vi gået fra en mangel situation til en lille arbejdsløshed. Det sidste år er der igen sket et lille fald både procentuelt og i antal af arbejdsløse.
  Hele statistikken kan ses her: http://www.dsa.dk/~/media/Responsive/Statistik/Faggrupper-DSA-mnd-rapporter/Nøgletal%20-%20Fysioterapeuter.ashx?la=da
 • Johannes Hess

  Jeg synes det er på høje tide at man får oprettet en arbejdsgiver forening og dermed en mulighed for overenskomst. Den store arbejdsløshed inden for vores område er blevet udnyttet af nogle klinikker til at presse lønnen ned på et uhørt lavt niveau. Også dejligt at man fremadrettet ikke skal viderestilles til tandlægeforening, men spørgsmål kan klares i DF regi.
  Johs. Hess
  Praktiserende fysioterapeut
  Vejle
 • Peter Lehn Petersen

  Det lyder spændende og vil på mange måder være en hjælp i det daglige med ledelse af medarbejdere; men en stor udfordring.
  Specielt det, at DF stadigvæk vil varetage lønmodtagernes interesser og samtidig have forhandlingsrettet med Sygesikringen.
  Sygesikringen er vores kunder og klinikker(selvstændige fysioterapeuter) med overenskomst med SS er leverandører.
  Normalt i erhvervslivet er det sådan, at forhandling og indgåelse af kontrakter sker mellem kunden og leverandøren(e), og fagforeningerne varetager de hos leverandøren ansattes interesser, men i det her tilfælde bliver det kunden og fagforeningen, hvilket ikke er normalt og let vil kunne blive et konfliktfyldt område.
  Ideelt set så burde forhandlingsrettet flyttes fra DF til "den nye arbejdsgiver-/ brancheforening", som netop repræsenterer leverandørerne. Herefter kan DF koncentere sig om at varetage de ansattes interesser. Som det er nu er det en sammenblanding af kasketter
  MVH Peter Lehn Petersen
  Bar
Indsend kommentar