Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienter er for optimistiske efter artroskopi

FORSKNINGSNYT / Ny undersøgelse af patienter, som har gennemgået artroskopi med meniskresektion, viser, at mange ikke er tilfredse med deres knæfunktion efter operationen. Dette understreger nødvendigheden af god kommunikation mellem patienten og de sundhedsprofessionelle, så forventningerne kan afbalanceres.

En spørgeskemaundersøgelse blandt voksne patienter (35-60 år), som havde gennemgået en artroskopi med meniskresektion i Danmark i 2014, skulle afklare, hvilke forventninger patienterne havde til helingsforløbet, og i hvilken grad disse forventninger blev indfriet.  To uger før operationen blev patienterne spurgt: ”hvor lang tid, tror du, det vil tage at komme dig efter operationen?” og ”hvilke forventninger har du til at kunne deltage i sport?”. Tre måneder post-operativt svarede de på spørgsmålet: ”hvilke slags fritidsaktiviteter er du i stand til at deltage i nu”? De præoperative svar blev kategoriseret som hhv. høje versus lave forventninger. De postoperative svar blev sammenlignet med de præoperative forventninger og kategoriseret som: forventninger opfyldt; effekt ≥ forventet eller effekt ≤ forventet. Patienternes tilfredshed med deres knæfunktion blev undersøgt med spørgsmålet: ”når du tænker på dit knæ, vil du så opfatte den aktuelle tilstand som tilfredsstillende”?  Endelig scorede patienterne deres knæsmerte og funktion med det validerede spørgeskema Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Sccore (KOOS). 478 patienter (gennemsnitsalder 50 år) besvarede alle spørgsmål. 60 % havde en forventning om fuld heling efter en måned, hvor dog især ældre patienter forventede en kort helingstid. De fleste forventede at kunne deltage i lettere sportsaktiviteter, men ikke i konkurrencer. 3-måneders undersøgelsen viste, at langt færre end forventet deltog i sportsaktiviteter. Således havde kun 41 % fået indfriet deres forventninger, og der var ingen forskel mellem yngre og ældre patienter. 45 % var tilfredse med deres knæfunktion, og der viste sig at være en signifikant sammenhæng mellem tilfredshed og graden af indfriede forventninger. Oddsene for tilfredshed var tre gange så stor, når forventningerne blev indfriet.  Forfatterne oplyser i deres diskussionsafsnit, at tidligere studier af artroskopisk meniskresektion hos midaldrende har vist betydelig patientrapporteret smerte og dysfunktion efter 4 år, hvilket sammenholdt med resultaterne i dette studie indikerer, at såvel patienter som kirurger er overoptimistiske. Sammenhængen mellem forventninger og tilfredshed viser nødvendigheden af god information og delt beslutningstagen mellem patienten og lægen/fysioterapeuten, så forventninger justeres og afbalanceres.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar