Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Så ruller erhvervsindsatsen

LEDER || Flere fysioterapeutiske virksomheder og jobs. Det er kort og godt målet for en række erhvervstiltag, som Danske Fysioterapeuter har sat i gang det seneste år. For hvis der skal være jobs til de omkring 6000 flere fysioterapeuter, vi bliver frem mod 2020, skal der skabes nye jobs og virksomheder, særligt på det private arbejdsmarked. Det er nemlig her, det største potentiale er.

På repræsentantskabsmødet i november 2012 fik foreningen en erhvervspolitik, og siden har vi i hovedbestyrelsen og sekretariatet været optaget af at rulle politikken ud.

Eksempelvis ansatte foreningen i foråret en erhvervskonsulent, som indtil nu har besøgt mere end 70 klinikker og fysioterapeutiske virksomheder over hele landet.

Hos erhvervskonsulenten kan man blandt andet få foretage et serviceeftersyn af forretningsplanen, få hjælp og sparring til at udvikle nye forretningsområder, få kigget på markedsføringen eller noget helt fjerde. Eksempelvis somTina Butzback Jensen fra Køge, der i det her nummer af Fysioterapeuten fortæller, hvordan hun brugte erhvervskonsulenten til at få tænkt ud af boksen, så der kunne ansættes en fysioterapeut mere på klinikken.

Hvis du er selvstændig fysioterapeut og har brug for at få kigget på virksomheden med nye øjne eller er ansat og går med en drøm med at springe ud som iværksætter, så kan jeg kun opfordre dig til at få lavet en aftale med foreningens erhvervskonsulent.

Siden årsskiftet har man på fysio.dk også kunnet holde sig orienteret om udviklingen på det private sundhedsmarked, forbrugernes adfærd og nye forretningskoncepter på Sundhedsbloggen, som Lighthouse CPH laver for Danske Fysioterapeuter. I økonomisk nyhedsbrev har man som selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at holde sig orienteret om udviklinger, der har indflydelse på økonomien i virksomheden. Og på en række nye kurser, kan man blive skarpere på at sælge og markedsføre sine ydelser.

Og så her op mod juletid har vi bedt medlemmerne om at pege på den fysioterapeut eller virksomhed i landet, der har været mest innovativ og skabt nye arbejdspladser.Vi finder en kandidat i hver af landets fem regioner, og så vælger vi den bedste, som vi giver Danske Fysioterapeuters Innovations- og iværksætterpris. Fordi vi godt vil sætte fokus på de innovative fysioterapeuter.

Det er blot nogle af de initiativer på erhvervsområdet, som vi indtil nu har sat i værk. Der er flere i støbeskeen. Alle sammen med henblik på at få skabt flere fysioterapeutiske virksomheder og jobs. Og så selvfølgelig for at tilgodese de ønsker, som de selvstændige fysioterapeuter i foreningen gav udtryk for i den seneste store medlemsundersøgelse. Her blev der nemlig efterlyst initiativer på erhvervsområdet.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter