Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Symptomerne efter tortur kan være svære at opdage

Hvilke symptomer kan fysioteapeuten møde i behandlingen af patienter der har været udsat for tortur? Og hvordan bør fysioterapeuten forholde sig i situationen.
Foto: Scanpix

Resume:

Patienter, som har torturoplevelser med i bagagen, dukker op mange steder i det danske sundhedssystem. Mange af dem har en række fysiske og psykiske symptomer, men da tortur er tabubelagt og ofte skamfuldt at tale om, og torturoverlevere ikke nødvendigvis forbinder fysiske klager med overgrebene fra fortiden, kan de være svære at identificere. I denne artikel gives et overblik over de typiske reaktioner og symptomer, som man kan forvente at støde ind i, og som kan bidrage til, at man som fysioterapeut kan identificere torturoverleveren, forholde sig professionelt i situationen og vurdere, om patienten er i optimal udredning og behandling.