Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Test af gangfunktion hos personer med multipel sklerose

Gangfunktionen er et væsentligt aspekt af den fysiske funktionsevne og vigtig for dagligdags funktioner. Flere studier har påvist, at mange med multipel sklerose (MS), har forringet gangfunktion og er afhængige af ganghjælpemidler.

Resumé

Gangbesvær er et hyppigt symptom blandt personer med multipel sklerose (MS). Simple test af gangfunktion benyttes ofte i forbindelse med både kliniske interventionsforsøg og i monitoreringen af sygdomsprogression i klinisk praksis. I de senere år er der kommet en lang række undersøgelser, som har belyst de psykometriske egenskaber af forskellige gangtest. I en travl klinisk hverdag vil en kort gangtest være tilstrækkelig til størsteparten af patienter med MS, mens de lange gangtests dog samlet set har de bedste egenskaber.