Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi til patienter med postcommotio-syndrom

Fysioterapeuter har en rolle i behandlingen af postcommotio-syndrom og bør kende de overordnede principper for behandling af akut hjernerystelse. Artiklen beskriver de overordnede principper for undersøgelse og behandling.

Resumé

Postcommotio-syndrom knyttes til senfølger af hjernerystelse og involverer kognitive, affektive og sensoriske forstyrrelser.

Det formodes, at en del af årsagen til disse senfølger relateres til mangelfuld håndtering af akut commotio cerebri.

En undersøgelse har vist, at fysioterapeuter ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan akutte hjernerystelser bør håndteres.

Det er især begrebet ’hvile’, der volder fysioterapeuter problemer i den akutte fase. Smerter og andre gener efter commotio cerebri behandles tværfagligt og kræver i mange tilfælde udredning hos lægelige specialister.

Behandlingen tilrettelægges ofte med udgangspunkt i, at generne skyldes forandringer i nervesystemet, og minder derfor meget om den behandling, man giver til patienter med langvarige smerter.