Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde

LEDER / 100.000 danskere hver dag er hjemme fra arbejde, fordi de er syge. Mange af dem bliver langtidssyge og risikerer at glide helt ud af arbejdsmarkedet. Det er en tragedie for den enkelte og dyrt for samfundet.

I april 2010 satte 22 kommuner ”Det store TTA-projekt” i gang, som skulle bringe de sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektet til 230 millioner kroner er siden afsluttet og nu evalueret.

Og konklusionen er, at det har haft en effekt. Det kan lade sig gøre at få sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde med en målrettet, tværfaglig indsats.

Dermed kan det give en positiv, økonomisk gevinst for kommunerne og samfundet.

Men, for der er et men i konklusionen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har foretaget evalueringen:

Forudsætningen er, at kommunerne opnår en succesfuld implementering af modellen i TTA-projektet, ”hvilket kræver en betydelig indsats”, som NFA skriver.

Det har åbenbart afskrækket nogle kommuner.  Det er nemlig langt fra alle de kommuner, der har deltaget i projektet, som har valgt at fortsætte på sammen niveau, efter at projektpengene er sluppet op, og de selv skal finansiere indsatsen.

Det er ærgerligt, at der ikke er mere kommunalpolitisk is i maven. For alt tyder på, at udgifterne nok skal blive hentet ind i sparede sygedagpenge, hvis der er vilje til at foretage de fornødne investeringer.

De tværfaglige teams er nøglen til at få sygemeldte tilbage til arbejde. Det er der massiv forskningsmæssigt belæg for, og det er også erfaringerne fra TTA projektet.

Så tværfagligheden er kommet for at blive, ligesom der ikke er tvivl om, at fysioterapeuter har en naturlig og vigtig rolle i disse teams.

Men det kræver noget af os selv og vores måde at definere vores faglighed på, hvis vi skal have succes i rollen. I evalueringen peges der på, at terapeuterne i nogle kommuner har haft svært ved at falde til i rollen, fordi de har haft et for stærkt fokus på behandling.

Som fysioterapeut Morten Alberg fra Vesthimmerland kommune udtrykker det i en artikel her i bladet, skal man nok ikke arbejde i et TTA-projekt, hvis man drømmer om at blive en dygtig manuel terapeut.

Hvis vi skal gøre os gældende på området, bliver vi nødt til at acceptere de præmisser, der er inden for arbejdsmarkedslovgivningen.

Men vi skal selvfølgelig gøre det med vores sundhedsfaglige tilgang og med det perspektiv på kroppen, som tidligere har manglet i jobcentrene.

Hvis vi gør det, kan vi som faggruppe bidrage til at skabe en ny sammenhæng for sygemeldte borgere. For vi har forudsætningerne for at løfte indsatsen over på et andet niveau, som leder af sygedagpengeteamet i Vesthimmerland Kommune, Bettina Mathiasen, formulerer det.

Dermed også sagt, at der fremover er brug for flere fysioterapeuter, som kan bistå kommunerne med at få sygemeldte borgere hurtigere tilbage i arbejde.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter

Læs også artiklen "Lidt hurtigere tilbage til arbejdet"