Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tema om hjernerystelse

Februarnummeret af Fysioterapeuten indeholder et tema om hjernerystelse, eller commotio, samt følgelidelsen postcommotio-syndrom. Fysioterapeuter fortæller om deres erfaringer om behandling.

Hjernerystelse er en hyppig skade i kontaktidræt og fritidslivet. Hvis en hjernerystelse ikke tages alvorligt, kan det for nogle personer udvikle sig til postcommotio-syndrom med kroniske smerter, kvalme og lys- og lydfølsomhed.

Fysioterapeut Morten Høgh gennemgår i en artikel den nyeste viden om akut hjernerystelse og postcommotio-syndrom og kommer med bud på screening og behandling.

Fysioterapeut Lisbeth Ebbesen beskriver i en artikel sine gode erfaringer med at behandle patienter med postcommotio-syndrom med mobilisering af nakken.

Temaet omfatter desuden en beskrivelse af et projekt på Center for Hjerneskade, hvor man vil undersøge en tværfaglig tilgang til behandling og en beskrivelse af en idrætsfysioterapeuts oplevelser med en spiller, der insisterede på at spille videre og senere udviklede postcommotio-syndrom.

Og dertil kan du læse historien om en kvinde, der blev hjulpet ved en tilfældighed.

Hent Fysioterapeuten nr. 2, 2013