Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Operation er ikke bedre end armslynge og genoptræning

Et nyt studie viser, at operation efter kompliceret skulderbrud hos ældre ikke giver et bedre resultat end simpel behandling med armslynge og genoptræning.

Forskerne inkluderede 160 patienter over 60 år, som havde en forskudt humerusfraktur (tre- eller fireparts fraktur). Deltagerne blev ved lodtrækning fordelt i tre grupper, som enten blev behandlet konservativt med en armslynge, eller kirurgisk med skinne eller skulderalloplastik. I alle tre grupper blev deltagerne instrueret i genoptræning af en fysioterapeut, med fem konsultationer, indenfor de første 3 mdr.

Effekten af behandlingerne blev målt med spørgeskemaet DASH, som vurderer funktionen i skulder, arm og hånd. Der var fremgang i alle tre grupper, og der var ikke forskel på effekten.

Til gengæld fik de patienter, der fik kirurgisk behandling, væsentligt flere komplikationer end dem, der blev behandlet med armslynge.

Forfatterne påpeger, at resultaterne udfordrer den eksisterende praksis, hvor de fleste patienter med kompliceret skulderbrud får operation.

Kilde: Launonen AP, et al. Surgery with locking plate or hemiarthroplasty versus nonoperative treatment of 3–4-part proximal humerus fractures in older patients (NITEP): An open-label randomized trial. PLOS Medicine, 2023, 20(11): e1004308.

Læs den frit tilgængelige artikel

Læs pressemeddelelse om studiet

Patienter får færre indlæggelser ved at hjemmetræne på gangbånd

Træning i eget hjem på et gangbånd kan reducere KOL-patienters risiko for at blive genindlagt på hospitalet med helt op til 40 procent. Det viser et nyt internationalt studie med dansk deltagelse.

Forskerne fordelte 120 patienter med moderat eller svær KOL i tre grupper. De to grupper blev instrueret i at træne hjemme på et gangbånd. Den ene gruppe blev fulgt tæt i et telerehabiliteringsforløb, og den anden gruppe trænede på egen hånd. Begge grupper skulle træne i to år. Den tredje gruppe fulgte et almindeligt rehabiliteringsforløb med fremmøde.

Resultaterne viser klart, at de to grupper, der trænede hjemme på gangbånd, havde færre hospitalsindlæggelser end dem, der fik det vanlige rehabiliteringstilbud. 

Desuden fik de en bedre fysisk formåen (målt med 6 min gangtest) i løbet af de to år. Kontrolgruppen havde en lille nedgang i samme periode.

De to grupper, der trænede hjemme, fik lige god virkning, uanset om de blev støttet via telerehabilitering eller trænede på egen hånd. Forfatterne vurderer, at der trods dette alligevel vil være patienter, der har brug for løbende support.

Kilde: Zanaboni P, et al. Long-term Telerehabilitation or Unsupervised Training at Home for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2023 Apr 1;207(7):865-875.

Læs den frit tilgængelige artikel

Rehabilitering i naturen opleves gavnligt

Træning i naturen, som en del af neurorehabilitering, kan stimulere deltagerne til at være mere aktive og få bedre tro på egne færdigheder. Det kan bl.a. medvirke til, at patienterne i højere grad overfører det, de har lært, til livet efter rehabiliteringsforløbet. Det er nogle af de erfaringer, deltagerne fortæller om i et nyt dansk studie.

Forskerne har interviewet 17 patienter med erhvervet hjerneskade, som deltog i natur-baseret rehabilitering. De blev spurgt til deres oplevelser i naturen, og hvordan det påvirker dem. De fleste deltagere havde følger efter stroke, og alle havde tidligere prøvet indendørs træning. Deltagerne fremhævede bl.a., at sanserne blev stimuleret i højere grad end indendørs, hvilket var med til at give de ovenfor nævnte gevinster.

Kilde: Vibholm AP, et al. Nature-based rehabilitation—experiences from patients with acquired brain injury: an explorative qualitative study, Disability and Rehabilitation, 2023, DOI: 10.1080/09638288.2023.2274874

Læs abstrakt