Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Virtuel vejledning kan være kur mod symptomer efter hjernerystelse

FORSKNING PÅ VEJ // Kognitiv adfærdsterapi og gradueret træning skal ændre patienters tilgang til hjernerystelse. Slaget mod hovedet er ofte helet op inden for de første uger.
Sedsel K. S. Pedersen, fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.-studerende på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvad forsker du i?

Jeg har udviklet en intervention til voksne, der døjer med længerevarende, milde til moderate, symptomer efter en hjernerystelse. I Danmark anslår man, at 25.000 personer får en hjernerystelse hvert år. Op mod en tredjedel har fortsat gener fra hjernerystelsen tre måneder efter. Det kan være hovedpine, koncentrationsbesvær, tristhed og irritabilitet. Symptomerne er ofte forbundet med begrænsninger privat, socialt og arbejdsmæssigt, og noget tyder på, at hjernerystelse er en risikofaktor for arbejdsløshed.

Hvordan gør I?

I forsøget afprøver vi et digitalt tilbud på 132 personer. Det består af e-learnings videoer og op til tre timers virtuel samtalebaseret vejledning. Behandlingen bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret træningsterapi. Fokus er på at ændre patienters forståelse og håndtering af symptomerne, så de undgår at blive kroniske. Forskning tyder på, at selve slaget mod hovedet er helet op inden for de første uger. Så vi kigger på, hvilke andre faktorer der vedligeholder symptomerne. Det kan være pres fra studiet, arbejdet, jobcentret eller familiære problemer.

Nogle er måske kommet for hurtigt tilbage på arbejdet og tror, de kan genoptage alle deres aktiviteter, men mangler energien til det. Så vi taler bl.a. med dem om, hvad de vil prioritere, og om de kan skrue ned for nogle ting og op for andre.

Forskning-på-vej-main2.jpg

Hvad håber du på, der kommer ud af forskningen?

Håbet er selvfølgelig, at forsøget vil vise, at interventionen mindsker patienternes symptomer og giver dem en bedre hverdag. Og så håber jeg, at det bliver implementeret ude i praksis, hvis det har god effekt.