Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fagligheden bør være fundamentet

POSITION // Hvordan opnår Danske Fysioterapeuter gennemslagskraft rent politisk, samtidig med at foreningen forbedrer løn og arbejdsvilkår for medlemmerne? Det diskuterer Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg i debatindlægget Position.

Ser vi kompleksiteten, og er vi proaktive i det strategiske arbejde med at klæde foreningen på til nutidens og fremtidens udfordringer?

Fysioterapeuter er pressede på løn- og ansættelsesvilkår, organisationsprocenten er faldende, og trods succesfuld udvikling af uddannelses- og forskningsgrundlaget udebliver resultater ift. lønefterslæb og indplacering.

Hvordan sikrer vi bedre resultater i de kommende år? Skal den strategiske kurs udvikles i klassisk fagbevægelses-retning, eller skal vi i højere grad udnytte potentialet som professionsrettet fagforening?

Vi skal fortsat fokusere på styrkelse af tillidsrepræsentanter og beredskabet, der løser medlemmers udfordringer, men intet tyder på, at det på længere sigt udgør løftestangen for fagpolitiske resultater – slet ikke i en presset tid.

Den politiske virkelighed og rammerne for fagforeninger er ændret, og den indlejrede politiske indflydelse er minimeret. I dag ser man til forskel fra før ikke tvangsmedlemskaber af fagforeninger, men dyrere kontingenter, alternative (gule) fagforeninger og en politisk strukturel svækkelse af fagbevægelsens indflydelse. En fagforening drives nu på markedslignende vilkår, og politisk indflydelse afhænger af evnen til at pege på løsninger, der bygger på effektivitet, faglighed og politisk attraktion.

Fysioterapifaglighed er central for medlemmerne. Det bekræfter foreningens egne analyser. Faglighed skaber sammenhængskraft og fastholder medlemskabet. Faglighed udgør samtidig en væsentlig del af forhandlingsplatformen/magtressourcen i den “nye” politiske virkelighed. Faglige resultater cementerer vores betydning og troværdighed og er vores berettigelse i sundhedsvæsenet og adgangen til synlighed i samfundet.

Danske Fysioterapeuter skal operere i frontlinjen og bidrage til at forme sundhedsvæsenet. Fysioterapeuters kompetencer skal sikre bæredygtige løsninger, der er robuste og effektive svar på fremtidens udfordringer.

Danske Fysioterapeuters strategi er at “styrke fællesskabet og professionen og møde det enkelte medlem”. Men først og fremmest må målet være at styrke positionen til at opnå bedre løn- og ansættelsesforhold.

Det gør vi gennem tydeligere strategier, ressourceallokeringer og integreret ledelse af både det fagpolitiske og det faglige ben samt samarbejdet og synergien mellem dem. Skal faglighed ikke netop udgøre fundamentet under den fagpolitiske indsats, hvis Danske Fysioterapeuter skal opnå stærke fagpolitiske resultater?

Skrevet af: