Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sæt den faglige udvikling i system

HOLDNING // Udviklingsterapeut Nora Holmestad-Bechmann prioriterer dygtiggørelsen af terapeuterne på Rigshospitalet. Det skaber arbejdsglæde og bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejderne.

Hvordan sikrer vi den bedst mulige behandling til patienterne? Vi har som fysioterapeuter pligt til at holde os opdaterede indenfor den nyeste evidens og behandling ifølge autorisationsloven. Men hvordan gør man det i praksis? Ny viden, som ikke bliver afprøvet og anvendt i praksis, ender sjældent med reel dygtiggørelse.

Men faglig udvikling er ikke noget, man får serveret; det er noget medarbejderne selv aktivt skal deltage i. På afdeling for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet har vi gennem en årrække arbejdet med faglig ledelse ved at sætte kompetenceudviklingen i system. Så terapeuterne hele tiden udvikler deres faglighed og får nye kompetencer til gavn for patienterne.

Helt konkret har vi taget en del af de aktiviteter, vi havde i forvejen, som f.eks. MUS og GRUS, og inkorporeret dem til en model, som vi anvender i den daglige drift. Vi starter med at identificere retningen på teamet på GRUS. Hele teamet har i forvejen udført personlige kompetenceprofiler, hvor vi får identificeret kompetenceniveauet inden for et fagligt område. Vi tager temperaturen på teamet: Har vi de fornødne kompetencer, som er en del af kerneopgaven?

Der var f.eks. et år, hvor vi identificerede, at der er evidens for effekten af neuromuskulær el-stimulation (NMES) til patienter med stroke. Ud fra kompetenceprofilerne kunne vi se, at der var en relativt høj andel af medarbejderne, som var introduceret til behandlingen, men at de ikke var selvstændigt udøvende. Vi besluttede at højne niveauet og nedsatte to ressourcegrupper, som arbejdede koncentreret med mål og planer for, hvordan vi kunne dygtiggøre flere.

Året efter målte vi på kompetenceniveauet hos medarbejderne, og vi kunne se, at den var højnet. Det betyder, at i dag får flere patienter tilbudt el-stimulation, når det er relevant.

Fordelen for medarbejderne med den nye model er, at den faglige udvikling er sat i system. Vi kan løbende nedsætte nye udviklingstiltag, og vi følger hele tiden op. Nogle nørder med Parkinson, andre med selvtræning til patienterne. Hver medarbejder ved, at hun eller han har et par udviklingspunkter om året. Det giver ro, for de ved, at de har tid og lov til at fokusere på dygtiggørelse. For faktum er jo, at vi hele tiden er i tidsnød. Men jeg oplever, at mine medarbejdere utroligt gerne vil dygtiggøre sig, og at de tager ansvar for processen.

Jeg vil derfor anbefale fysioterapeuter at prikke deres leder på skulderen og spørge, om det kunne være en idé at sætte den faglige udvikling i system? Det kræver, at vi ledere holder skarpt fokus på kerneopgaven, indtager en faciliterende rolle og skaber muligheder for udvikling, selv når driften presser på. Men der er ingen tvivl om, at et miljø, hvor faglig ledelse og faglig udvikling er prioriteret, resulterer i større arbejdsglæde samt bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Jeg vil vove at påstå, at det er noget, alle kan indføre.

Skrevet af: