Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artikel som pdf
Tidligere numre

Fysioterapeutiske interventioner og måleredskaber til børn og unge med cerebral parese

FORSKNING // Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til livslangt handicap, og fysioterapeuter har en central rolle i behandlingen. En stigende forskningsmængde gør det muligt at evidensbasere behandlingen. En tidlig indsats, med fokus på aktiviteter og løbende opfølgning af børn og unge med CP, er essentiel.

Artiklen beskriver den nyeste viden indenfor fysioterapi til målgruppen. Forfatterne anbefaler en tidlig og aktiv indsats med fokus på leg og høj grad af inddragelse af barn og forældre.