Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi skal bidrage til at løse samfundets opgaver

LEDER // Jeg er sikker på, at forebyggelse og rehabilitering er vejen frem for vores samfund.

Flere ældre og flere syge udfordrer velfærdssamfundet. Politikerne har derfor travlt med at finde løsninger, der sikrer rekruttering og fastholdelse i både social- og sundhedsvæsenet. Der er behov for at handle nu, hvis det hele ikke skal bryde sammen. Jeg har i min første tid som formand haft møder med både sundhedspolitikere og embedsmænd, og der er bekymrede miner hos de fleste, jeg mødes med.

Danske Fysioterapeuter både kan og skal bidrage med at finde løsninger, og jeg ser flere muligheder:

Vi skal prioritere forebyggelse som en fysioterapeutisk kernekompetence. Vi har viden, og vi har kompetencerne til at undersøge, diagnosticere og planlægge den mest hensigtsmæssige træning for den enkelte uanset alder – sådan som meget allerede foregår i praksis. Hvis vi som samfund ikke investerer i forebyggelse nu, bliver vi bare ved med at flytte problemer og udfordringer ud i fremtiden.

Vi skal gøre rehabilitering til et nyt tankesæt i kommunerne og i praksis. Rehabiliteringstanken tager afsæt i den enkelte persons behov. Når beskæftigelse, social- og sundhedsvæsenets tilbud tager afsæt i den enkeltes behov, og ikke som nu – i økonomisk og faglig silotænkning – kan vi reelt sætte borgeren i fokus og bruge pengene rigtigt.

Der er behov for at gøre noget nyt! Der er behov for, at vi stiller krav til os selv og hinanden, for ellers er der reel risiko for kollaps.

Fysioterapeuter er uddannede til at se det hele menneske og dets ressourcer, undersøge og diagnosticere inden for muskler og led. Vi skal sammen med kolleger – monofagligt og tværfagligt – se på det enkelte menneske og stræbe efter at sikre det højest mulige funktionsniveau – og det mest meningsfulde liv.

Jeg er sikker på, at forebyggelse og rehabilitering er vejen frem for vores samfund. Med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov kan vi så meget mere. Derfor arbejder jeg for, at fysioterapeuternes faglighed kommer endnu mere i spil – så vi sikrer, at systematisk forebyggelse og rehabilitering bliver en løsning på sundhedsvæsenets massive udfordringer.