Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi arbejder med kropsaccept

TEMA // Syddansk Overvægtsinitiativ tilbyder en livsstilspakke til personer med BMI over 30. Målet er den enkeltes sundhed, og at få dem til at stå stærkere i et samfund, der ser ned på fede mennesker.
Foto: Linda Johansen.

Vægten skyder i vejret i landsdelen – andelen af svært overvægtige i Region Syddanmark er steget med 42 procent på 12 år.

Nyheden i TVSyd er fra den 29. april. Hver femte borger i regionen er svært overvægtig, og udviklingen går kun én vej: Opad.

Den erkendelse er man også for længst nået frem til på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg – og derudover, at det ikke nytter at sende personer med overvægt på slankekur. Det virker ikke.

I september 2020 lancerede sygehuset derfor et tilbud til svært overvægtige, der fik navnet Syddansk Overvægtsinitiativ.

“Med initiativet ønsker vi at flytte fokus fra vægten alene til i højere grad at fokusere på manifesterede eller truende fedmerelaterede komplikationer,” skriver Syddansk Overvægtsinitiativ i sin seneste statusrapport. På den måde bliver det muligt at opdage og reducere forekomsten og alvorligheden af komplikationer, der knytter sig til fedme. Initiativet blev sat i værk af professor i diabetes og endokrinologi, Claus Juhl, og sygehusets lægefaglige direktør, Anna-Marie Münster.

“Det skete i erkendelse af, at det, vi havde gjort hidtil, ikke havde båret frugt, så indsatsen skulle ændres. Claus Juhls idé er, at vi ikke skal gøre tykke mennesker tynde, men syge mennesker raske,” forklarer udviklingsfysioterapeut Susanne Sillesen Skøtt.

Personer mellem 18 og 60 år, med et BMI over 30, kan blive henvist til initiativet af egen læge eller en sygehusafdeling. I første omgang skal de besvare spørgeskemaer og screenes for sygdomme, der kan hænge sammen med overvægt: Diabetes, kolesterol, søvnapnø, hjerteproblematikker, fedtlever og lignende. Afslører screeningen en af de pågældende sygdomme, bliver borgerne henvist til behandling.

Livsstilspakken

Desuden bliver de tilbudt en livsstilspakke, hvor de i løbet af et år bliver tilbudt otte-ti samtaler med diætist og fysioterapeut. Desuden får de tilbud om at deltage i gruppeforløb.

“I begyndelsen har vi hyppige samtaler med deltagerne for at holde momentum, og derefter går der længere tid mellem møderne,” forklarer Trine Ekblad, der ud over sin nuværende titel som diætist også er uddannet fysioterapeut.

Mens diætisten tager sig af forstyrrelser i forhold til spisning, tager fysioterapeuten sig af den store gruppe, der har smerteproblematikker.

“Ligesom nogle har forstyrret spisning, er der deltagere, der har forstyrret tankegang i forhold til bevægelse. Et typisk eksempel kan være, at en deltager siger til sig selv: Nu skal jeg også se at komme til fitness. Dernæst træner de intensivt en time på et hold, hvor de forsøger at gøre det lige så godt som de øvrige for ikke at fremstå som ’hende den tykke’. Bagefter er de helt ødelagte og opgiver måske at komme igen, fordi det gør ondt. Vi forsøger at give dem et andet forhold til at bevæge sig og følger tankerne i vægtneutral sundhed om nydelsesfuld bevægelse,” forklarer Susanne Sillesen Skøtt, der har interviewet deltagerne om deres erfaringer med overvægt.

I stedet for at slide sig selv i stykker i fitness-centret, kan en gåtur langs stranden eller en tur i svømmehallen måske være løsningen. Det væsentligste er, at aktiviteten skal gøre den enkelte glad.

Ingen vejning

Deltagerne bliver vejet, når de bliver screenet til Syddansk Overvægtsinitiativ, men derefter er vægten ude af billedet.

“En stor del af dem har prøvet at tabe sig 30-40 kilo, og nogle har endda været igennem bariatrisk kirurgi (fedmeoperation, red.), men har taget på igen,” forklarer Trine Ekblad.

Ud fra de foreløbige erfaringer, hvor lidt over 200 personer er blevet henvist til livsstils-pakken, kan hun se konturerne af deltagernes karakteristika. Der tegner sig overordnet et billede af to grupper.

Den ene gruppe har haft fedmeproblematikken inde på livet siden de tidlige leveår. Den anden gruppe har på et tidspunkt i deres liv været udsat for en livsforandrende episode. Det kan være i form af en arbejdsulykke, stress eller en psykiatrisk lidelse.

I sundhedsvæsenet generelt er deltagerne ofte blevet mødt med beskeden om, at deres overvægt er årsag til deres dårligdomme, og at de skal ned i vægt, inden de kan komme i behandling. Også selv om de fortæller lægen, at eksempelvis smerter i leddene opstod inden overvægten, og ikke omvendt, og at smerterne måske var årsagen til overvægten.

Syddansk Overvægtsinitiativ har et skarpt fokus på den stigmatisering, som mennesker med overvægt udsættes for – ikke blot i sundhedsvæsenet, men generelt i samfundet.

“Vi arbejder mere og mere med at skabe kropsaccept hos deltagerne. Mange har et had til deres egen krop, men vi forsøger at få dem til at lade være med at tale grimt om deres kroppe,” forklarer Trine Ekblad.

Sammen med diætist eller fysioterapeut opstiller deltagerne mål for, hvad de gerne vil opnå i løbet af livsstilsforløbet, alt efter om det er kostvanerne, der skal ændres eller bevægelsesmulighederne, der skal udvides.

“Vi arbejder med deltagernes værdier og vil gerne overbevise dem om, at det ikke i sig selv er en værdi at blive slank. Det kan derimod være en værdi at turde kærligheden, komme ud at rejse eller begynde på en uddannelse – noget, som ikke har med kropsvægten at gøre,” forklarer Trine Ekblad.

Samfundets syn på tykke er et vilkår

Hun oplever, at livsstilspakken flytter deltagernes fokus, så de ikke i samme udstrækning som tidligere har vægttab som den eneste saliggørende løsning.

“Samfundets syn på tykke mennesker er et vilkår, som måske aldrig vil ændre sig. Men deltagerne får nogle handlekompetencer, som gør dem i stand til at sige fra og ikke lade sig kue. De får fokus på de ting, de har kontrol over i stedet for den overvægt, som de ikke har kontrol over. De erkender, at de lever i et samfund, der opfatter dem som forkerte, men de kommer til at stå stærkere i det,” siger Trine Ekblad.