Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hold godt øje med din lønseddel

DFys hjælper // Tillidsrepræsentant Tina Ohlfsen tjekkede sine kollegaers lønsedler og opdagede ved et tilfælde en fejl, som havde stået på i 11 år. Efterspillet medførte store efterbetalinger til to glade fysioterapeuter.
Illustration: Gitte Skov

Det kan være en rigtig god idé at nærlæse sin lønseddel. Det opdagede to fysioterapeuter, som er ansat i staten. De fik nemlig en henvendelse fra deres tillidsrepræsentant, som forundret spurgte nogle til tomme felter i deres lønskemaer.

Lønskemaerne var landet på tillidsrepræsentantens bord som led i en proces omkring synlig løn på arbejdspladsen, og det var i den forbindelse, at tillidsrepræsentant Tina Ohlfsen bemærkede, at lønskemaerne for to medarbejdere så anderledes ud.

”Jeg nærstuderede skemaerne, og de tomme felter undrede mig. Jeg bad om at se lønsedlerne, og så, at der stod nogle helt andre lønkoder end på min egen,” fortæller Tina Ohlfsen, som bad HR om at gøre rede for tallene.

Statens Centraladministration blev sat på arbejde

Det viste sig, at de to fysioterapeuter havde fået et flextillæg tilbage i 2008. Men da begge kort tid efter tog på selvbetalt orlov, forsvandt tillæggene under en om konvertering på arbejdspladsen, hvor de gamle flextillæg bortfaldt til fordel for et nyt kvalifikationstillæg.

Med andre ord var tillægget smuttet ud af fysioterapeuternes løn – og de havde ikke modtaget det siden.

”De havde begge haft en fornemmelse af, at der var noget galt med lønnen, men de fik ikke fulgt op på det,” forklarer tillidsrepræsentanten. Det gjorde hun til gengæld. Et større regnestykke blev sat i værk, da fysioterapeuternes arbejdsgiver, Statens Centraladministration, gik i gang med at tjekke tallene. Og en dag landede en mail i inboksen: Med undskyldning og beklagelse måtte centraladministrationen indrømme, at der var sket en fejl.

Noget var forkert

Med procentvise stigninger, morarenter og reguleringer endte det med et facit på 94.000 kr. før skat. De to fysioterapeuter fik derpå udbetalt nettobeløbene af hhv. 42.000 og 52.000 kr.

”De blev selvfølgelig super glade, for det er jo dejligt at få ekstra penge udbetalt."

Omvendt stod de også med blandede følelser, for de var i tvivl om, hvad der var deres eget ansvar, og hvad der var Statens Centraladministrations ansvar. De havde jo begge haft følelsen af, at der var noget galt, uden at reagere på det.” Tina Ohlfsen er selv noget overrasket over, at det var muligt at finde fejl.

”Det havde jeg aldrig forestillet mig kunne ske, for jeg har jo tillid til, at systemet gør, som det skal. Vel vidende, at systemet jo er menneskestyret, og at der kan også kan ske menneskelige fejl.”

Derfor vil hun gerne give sine kollegaer et godt råd med på vejen:

”Kig din lønseddel igennem! Du skal selv holde øje med, om du får det, du har ret til. Hvis du er i tvivl, så brug din tillidsrepræsentant.”