Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Overlæge: Den kropslige tilgang giver mening

TEMA om tvang // Overlæge Sune Straszek er positivt overrasket over virkningen af fysioterapi på maniske patienter.

Fysioterapi kan nedsætte antallet af tvangsfikseringer af psykiatriske patienter. Det viser et projekt på Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, som har kørt siden marts 2017.

Det er ph.d. og fysioterapeut Lene Nyboe, som har stået i spidsen for et forsøg, hvor maniske patienter har fået tilbudt fysioterapi i den akutte fase. Forsøget viser, at fysioterapien, sammen med andre tiltag, har medført en halvering af antallet af tvangsfikseringer med bælte.

Sune Straszek, overlæge på Psykiatri Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital, fra februar i år, var afdelingsoverlæge på afdeling Q i Risskov, da projektet med fysioterapi til akutpatienter blev søsat. Han mener, at flere akutte afsnit kan have gavn af fysioterapeuternes arbejde.

”Fysioterapeuterne bidrager med noget, som er svært for andre at kopiere. Patienterne kan jo være så sprængfyldte af energi, når de kommer ind, at de sitrer, de har et stærkt frihedsønske og vil lave alt muligt. Vi vil omvendt have dem til at lave så lidt som muligt, og der kan fysioterapeuterne hjælpe,” siger han med henvisning til den umiddelbart mest signifikante effekt af forsøget, nemlig at patienterne falder i søvn, når de får fysioterapi.

”Nogle former for aktivering er skidt for patienterne, for det gør manien værre, så det handler om at finde en mellemvej mellem fysisk aktivitet og overstimulering. Det er jo et felt, vi læger kan have lidt svært ved at navigere i,” siger han.

Frygt for at overstimulere

Indsatsen med fysioterapi står ikke alene på afdeling Q, der blev iværksat mange initiativer på samme tid, såsom projektet Safe Wards og ambulante tilbud til visse patienter i sengeafsnittet. Men det er absolut Sune Straszeks overbevisning, at fysioterapien bidrager med noget særligt til halveringen af bæltefikseringer.

”Der kan være mange årsagssammenhænge, for man har forsøgt at skabe et kulturskifte, men jeg tror, fysioterapien har haft en effekt. Normalt vil man bruge en masse medicin for at fjerne uroen hos patienten, men her forsøger man at fjerne den kropslige uro ved hjælp af massage og afspænding."

"Jeg er mest overrasket over, at patienterne falder så meget til ro, at de falder i søvn. Der er ingen tvivl om, at patienterne er meget trætte, når de kommer ind, men et eller andet gør, at de ikke kan sove. Så den kropslige tilgang er absolut brugbar og giver meget mening,” siger Sune Straszek.