Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning til behandling af depression

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger effekten af forskellige typer træning til personer med depression.

Baggrund

Træning anbefales til behandling af depression, men flere studier og større systematiske reviews og metaanalyser diskuterer, hvorvidt der er effekt af træning hos personer med depression.

Formål

Formålet med dette systematiske review var at undersøge effekten af forskellige typer af træning til personer med depression samt at undersøge, hvorvidt publikationsbias havde indvirkning på tolkningen af resultaterne.

Metode

Gennem systematiske søgninger blev der fundet RCTstudier, omhandlende personer med depression diagnosticeret som MDD (major depressive disorder) eller depression vurderet af en psykiater vha. ICD-10, DSM-IV, HAM-D (Hamilton Rating Scale for Depression), BDI (Becks Depressive Inventory). Studier, der omhandlede decideret træning, blev indsamlet fra de systematiske søgninger foretaget i Academic Search Premier, MEDLINE, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SPORTDiscus, CINAHL Plus og Pubmed.

Resultater

Der blev via de poolede data fra 25 studier fundet en stor signifikant forbedring mht. træning, med størst effekt i studier omhandlende personer med MDD. Idet forskerne vurderede, at der var sandsynlighed for publikationsbias, blev den samlede effekt opjusteret.

Konklusion

Sammenholdt med ikke-aktive interventioner blev der fundet en stor og signifikant antidepressiv effekt af træning. Der blev fundet risiko for publikationsbias med dertilhørende underestimering af træningseffekten. Den beregnede effectsize i studiet styrker og bekræfter antagelsen om, at træning er effektiv til at behandle depression.

Perspektivering

Det er fortsat uklart, hvilke typer af træning, der vil være mest fordelagtige at tilbyde personer med mild til svær grad af depression, samt om effekten af træningen vil vare ved.