Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Akupunktur kan forbedre rehabilitering efter hjerneskade

KRONIK / Kronikøren har gode erfaringer med akupunktur til at dæmpe smerte og stimulere den lamme side hos mennesker med hjerneskade. Der foreligger i dag internationale undersøgelser, der viser god effekt af akupunktur til denne patientgruppe, så hvorfor ikke inddrage akupunktur i behandlingstilbuddet?

Hvorfor inddrages akupunktur ikke i større grad i rehabiliteringen af mennesker med hjerneskade? Liv, der reddes, skal også leves. Men den hjerneskadede kan leve sit liv med bedre resultater, hvis akupunktur bliver en del af rehabiliteringsindsatsen og det daglige arbejde med den hjerneskadede. Det findes der evidens for i forskellige internationale studier, og det er også min egen oplevelse som fysioterapeut og akupunktør. Der mangler dog en stor gennemskuelig undersøgelse, som kan danne grundlag for kliniske retningslinjer, der gør akupunktur til et fast supplement til et genoptrænings- og rehabiliteringsforløb efter en hjerneskade.

Den største mulige grad af livskvalitet, selvstændighed og motorisk færdighed. Det er de mål, vi altid har i vores daglige arbejde med senhjerneskadede. Både når de er brugere på det regionale botilbud, hvor jeg arbejder i dag og på det regionale fase III-rehabiliteringstilbud, hvor jeg arbejdede tidligere som fysioterapeut og akupunktør (lukkede i april 2011). Her var brugerne indskrevet som dag- eller døgnbrugere, og blandt dem var en unge mand, som jeg mødte et halvt år efter, han havde fået en hjerneskade efter en hjernebetændelse. Siden da havde han haft smerter i den ene fod, og han havde voldsomme følger af skaden og blandt andet store problemer med bevægelser og balance. Han brugte rollator, gik langsomt og med styringsbesvær.

Jeg behandlede den unge mand med akupunktur for smerterne, der stammede oprindeligt fra et ældre brud på fodrodsknoglerne efter et trafikuheld. Smerterne havde været væk i et år, men var kommet igen efter hjerneskaden. Under behandlingen gav den unge mand udtryk for, at han mærkede en tyngde og et behag dels i foden og dels i kroppen, når nålene sad i, og efter fire behandlinger på to uger, kunne han beskrive, hvordan smerteoplevelsen på en ti-trins-skala var faldet fra seks til to. Den unge mand var vant til at bruge smertemedicin, og han beskrev for mig, hvordan smerterne efter akupunkturen blev dæmpet på en anden måde end ved medicin, og at han kunne trappe ud af medicinen. Virkningen af akupunkturen holdt i flere uger. Ved gentagende behandlinger holdt virkningen i længere tid. Patienten fortalte, at han efter akupunkturen fik ”mere ro på sig” og en bedre balancefornemmelse. Jeg testede ham med en balancetest, som viste en markant bedring både i stående og gående balance, og samtidigt var hans bevægelser i arme og ben mere rolige og målrettede.

Min oplevelse med den unge mand er ikke enestående. I de år jeg arbejdede som fysioterapeut på rehabiliteringstilbuddet og samtidigt brugte akupunktur i min behandling af tilbuddets brugere, havde jeg 21 mennesker med senhjerneskade under behandling med akupunktur, og alle havde gavn af behandlingen. Både som smertebehandling, og som stimulering af den lammede kropsside. Resultaterne viser, at deres smerte blev mindre, og de fortalte selv, at også føleforstyrrelserne blev mindre. Nogle af dem fortalte desuden, at akupunkturen hjalp dem til at føle sig mere hele rent psykisk, og dermed hjalp nålene dem mod en bedre egenopfattelse af deres helbredstilstand.

Da jeg i forbindelse med en sundhedsdiplomuddannelse gravede et spadestik dybere, fandt jeg, at der er flere internationale undersøgelser, som viser, at akupunktur kan have en effekt i hjerneskaderehabiliteringen. Allerede for 13 år siden gennemførte man i Norge en undersøgelse af 45 brugere, som gennemgik et rehabiliteringsforløb efter en hjerneskade. Halvdelen af dem fik suppleret tilbuddet med akupunktur i seks til ni timer fordelt over seks uger. Målinger foretaget af uvildige fysioterapeuter efter seks ugers rehabilitering og igen et år senere viser, at gruppen som fik akupunktur klarer sig markant bedre end den gruppe, som ikke fik akupunktur. Det gælder både i målinger af funktionsevne, daglig livsførelse og især i vurderingen af deres egen helbredstilstand. I den norske undersøgelse var der tale om, at akupunkturen var en tilført behandling. Der var ikke tale om en indarbejdet integreret del af det samlede tilbud.

Denne undersøgelse er senere blevet en del af en amerikansk oversigtsartikel fra 2010, som samler resultaterne fra forskellige baggrundsstudier om brugen af akupunktur i hjerneskaderehabilitering. Artiklen beskriver, at 80 procent af undersøgelserne rapporterer et signifikant positivt resultat ved at bruge akupunktur i hjernskaderehabiliteringen, og samtidig måler 10 internationale baggrundsundersøgelser effekter af akupunkturen som bedret balance, øget muskelkraft, bedret gangfunktion, bedret armfunktion og øget livskvalitet.

MTV rapporten (2011) om rehabilitering til senhjerneskadede anbefaler klart brugen af tværfaglige teams i arbejdet med målgruppen. Et tværfagligt team er en samarbejdskonstruktion, som kan bruges som et reflekterende team, når nye behandlingstiltag skal indføres i praksis.

Men på trods af, at flere undersøgelser viser, at akupunktur kan have en gavnlig effekt i hjerneskaderehabilitering, kan forskere endnu ikke give en fuld anbefaling til at ændre praksis på området. Det er der flere årsager til. Den norske undersøgelse viser gode resultater, men den beskriver ikke hvilke punkter, der er brugt i akupunkturen, eller om der er brugt almindelig, skalp- eller elektroakupunktur. Så metoderne kan ikke umiddelbart kopieres. De øvrige undersøgelser er af lidt dårligere kvalitet og har en skævhed i udvælgelsen af forsøgspersoner, som er med til at svække en anbefaling af brugen af akupunktur.

Brugen af akupunktur er spændende på flere måder. Først og fremmest for mennesket med hjerneskaden og for de pårørende, som søger et højere udbytte af rehabiliteringen og behandlingen. Men også for samfundet, som har interesse i et højere udbytte og lavere omkostninger til forløbene. Akupunktur er en behandlingsform med meget få registrerede bivirkninger, og en forholdsvis lille indsats med akupunktur i seks til ni timer som i den norske undersøgelse kan vise sig at være en stor investering.

Sikkert er det, at forbedrede resultater af genoptræningen/rehabiliteringen vil have stor betydning for blandt andet livskvaliteten for den hjerneskadede og de pårørende hele vejen fra det tidspunkt hjerneskaden opstår og hen mod det liv, der igen skal leves.

Referencer
*Kjendahl, Sallstrom, Osten, Stanghelle, Borchgrevink. (1997)A one year follow-up study on the effects of acupuncture in the treatment of stroke patients in the subacute stage: a randomized, controlled study. Clinical Rehabilitation p 192- 200

*Wu Ping MD, MSc; Mills Edward, MSc, PhD; Moher David, MSc, PhD; Seely Dugald, ND, MSc. (2010) I tidsskriftet Stroke;41:e171-e179.)Acupuncture in Poststroke Rehabilitation. A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials

Komplet referenceliste til artiklen "Akupunktur kan forbedre rehabilitering efter hjerneskade"