Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Den politiske bølge

LEDER / Det skal ikke kun være formanden, der banker på politikernes døre for at tale fysioterapifagets sag.

Kan man tage til USA og blive inspireret til politisk interessevaretagelse? Ja, det kan man sagtens.

Hvert år i juni får politikerne i den amerikanske kongres besøg af omkring 1000 fysioterapeuter fra hele landet, der har til opgave at fortælle dem om udvalgte problemstillinger. Det er den amerikanske fysioterapeutorganisation, APTA , der arrangerer den såkaldte ”PT day on Capitol Hill”, som arrangementet hedder.

Den ide synes vi så godt om i Danske Fysioterapeuter, at vi har valgt at lave vores egen danske udgave af arrangementet. ”Den politiske bølge” kalder vi initiativet, som har været i gang siden årsskiftet. Kort fortalt er intentionen at viderebringe få udvalgte budskaber til politikere i kommuner, regioner og Folketinget ved at lade mange fysioterapeuter besøge politikerne – deraf navnet den politiske bølge.

Tidligere har det kun været Danske Fysioterapeuters formand og de fem regionsformænd, som har haft kontakten til politikerne. Men hvis vi tror, at alle kontakter med de politisk valgte er gavnlige for professionen og faget, må det gælde om at få så mange kontakter som muligt. Så derfor har det været oplagt at give bestyrelserne en mere aktiv rolle i interessevaretagelsen, da de jo rent faktisk er sat på jorden for at føre foreningens politik ud i verden.

I løbet af de seneste måneder har vi afholdt flere end 30 besøg og møder med politikere. Eksempelvis har vi haft et medlem af Folketingets sundhedsudvalg på besøg på en klinik for fysioterapi i Middelfart for at se på vederlagsfri fysioterapi, og et andet folketingsmedlem i Aars for at kigge på kommunal børnefysioterapi.

Og generelt bliver der taget godt imod os i kommuner og regioner, når vi kommer for at fortælle om værdien af fysioterapi. Det er min vurdering, at vi allerede har fået meget ud af den politiske bølge, og at der er mange perspektiver i den måde at arbejde på.

Sundhedsområdet er et centralt område for alle politiske partier, så derfor er det vigtigt, at politikerne får det rigtige input for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Der er mange sundhedsorganisationer, der bejler til politikernes gunst, så derfor skal Danske Fysioterapeuter selvfølgelig være til stede dér, hvor de politiske beslutninger bliver truffet.

Selv om vi ikke ved alt, er vi eksperter i fysioterapi. Vi har en unik faglig viden om krop og bevægelse, og derfor er det vigtigt, at det er fysioterapeuter selv, der er i kontakt med politikerne i kommuner, regioner og Folketinget.

Og så er det godt for medlemsdemokratiet i foreningen at få inddraget så mange fysioterapeuter som muligt i det politiske arbejde. Der ligger en stor kraft i arbejde på den måde. Så står det til mig, vil vi se mere af den slags i fremtiden.

Tina Lambrecht
Konstutieret formand for Danske Fysioterapeuter