Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Børn med nedsat gangfunktion har gavn af intensiv styrketræning

Otte ugers styrketræning havde positiv effekt på selvtillid og aktivitetsniveau hos en gruppe børn med erhvervet hjerneskade. Den store styrkefremgang efter træningsforløbet holdt sig et år efter interventionen<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Resumé
Et intensivt styrke- og vægtaflastet gangtræningsprojekt på Center for Hjerneskade viser, at børn med erhvervet hjerneskade kan træne efter de samme principper som voksne. Træningsmetoden, hvor barnet trænes hårdt og intensivt flere gange ugentligt på både løbebånd og ved hjælp at styrketræningsredskaber, viser gode resultater og en høj motivationsfaktor. Denne artikel beskriver projektets baggrund, metodik, overvejelser og de første resultater.