Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapivirksomheden på Frederiksberg

VÆKST / Det er ikke bare en klinik, men en fysioterapivirksomhed, som Hanne Sørensen har etableret på Frederiksberg. Målet er at skabe vækst ved at få tidligere patienter til selv at betale for pilates, intervaltræning og seniorfitness. Potentialet på denne del af det private sundhedsmarked er stort, lyder hendes vurdering.

Motion kan betale sig. Patienterne bliver sundere, og praktiserende fysioterapeut Hanne Sørensen og det øvrige personale på klinikken på Frederiksberg tjener penge på at udbyde pilates, intervaltraæning og seniorfitness træning.

I en tilfældig uge i foråret var 21 af de 70 timers holdtræning, som klinikken udbød, til borgere der af egen lomme betalte for at få rørt kroppen og blive sundere. Og potentialet er langt større, end hvad klinikken på Godthåbsvej 58A indtil nu har indfriet, fortæller den 55-årige fysioterapeut. ”Vi bør mindst have den dobbelte omsætning på holdene,” bedyrer Hanne Sørensen i en snak om det private sundhedsmarked over køkkenbordet i den klinik, som hun etablerede i 2007.

Bygge om og sætte i stand
Dengang lå der en bar, som lige var gået i betalingsstandsning, i den lille hjørneejendom. Og inden da havde der i mange år ligget et apotek i bygningen. Selv om Hanne Sørensen har brugt mange penge på at bygge om og sætte klinikken i stand, ser køkkenet på 1. sal stadig ud som et køkken gjorde engang i midten af 1970erne. Med orangebrune kakler over det nu slidte elementkøkken og korkfliser på gulvet.

For første prioritet var at få etableret to træningssale, gravet kælderen ud til omklædningsrum og flyttet indgangspartiet rundt om gadehjørnet for at etablere handicapadgang og for at kunne åbne ”ikke bare en klinik, men en fysioterapivirksomhed,” som Hanne Sørensen udtrykker det.

For hvis man vil have del i det private sundhedsmarked, og i det hele taget sikre vækst, er det nødvendigt at tænke som en virksomhedsejer. Det betyder blandet andet, at man bør have en vision, en forretningsstrategi og kunne markedsføre ydelserne over for, ja kunderne, mener Hanne Sørensen.

På væggen bag køkkenspisebordet hænger to store stykker hvidt maskinpapir. Det ene har en tuschtegning af fire søjler, der hver indeholder et af de udvalgte begreber, der er kernen i forretningsstrategien: markedsføring, faglig kompetence, samarbejdsprofil og drift. På det andet stykke papir er tegnet et diagram, der viser hvor mange deltagere, der har været på de forskellige hold de seneste måneder.

Det kniber med lørdagskunderne
Hanne Sørensen demonstrerer, hvordan diagrammet skal aflæses, og hvordan man hurtigt kan få et overblik over belægningsgraden på eksempelvis pilatesholdene. ”Der burde være mindst fire, og gerne fem deltagere på hvert hold,” påpeger Hanne Sørensen. ”Men det har vi til gode. Vi vil gerne igen tilbyde pilateshold lørdag formiddag, men det er svært at finde en instruktør, der kan tage lørdagskunderne”, lyder en af forklaringerne.

Diagrammer og forretningsstrategier er et af de synlige resultater af det møde, som Hanne Sørensen havde for fem år siden med Væksthus Hovedstadsregionen. Et offentligt finansieret initiativ, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser.

”Jeg havde ganske enkelt brug for hjælp. For man lærer ikke meget om forretningsdrift på uddannelsen, og jeg havde heller ikke megen ledelseserfaring,” forklarer hun og finder endnu et synligt resultat af mødet med vækstkonsulenterne frem, Visionen.

Den lyder kort fortalt, at genoptræning er kerneområdet, og at det gælder om at få patienterne til at motionere, når de er færdige med at blive behandlet.

”Det lyder ikke af så meget. Men det gav klarhed og gjorde os i stand til at fokusere på, hvad der er kernen i virksomheden. Hvordan vi med motion kan tilføre værdi for den enkelte patient og kunde. Og dermed også bane vejen for handleplaner”, forklarer Hanne Sørensen.

Der arbejdes efter et bestemt motionskoncept, som fysioterapeut Christian Rosgaard har været med til at kvalitetssikre brugen af. Der er blevet sat mål for den enkelte fysioterapeut, ergoterapeut og afspændingspædagog på klinikken. Eksempelvis om hvor mange deltagere der bør være på de enkelte hold.

Udfordringen har så været at nå målene. Det er gået både op og ned de foregående år, afhængigt af hvilke terapeuter og instruktører, der har været tilknyttet klinikken. Senest har Hanne Sørensen fået lavet en incitamentsaftale, der giver ekstra penge til den enkelte ansatte, jo større holdene er.

Men af en eller anden grund ikke haft den ønskede effekt. ”Det er lidt en gåde for mig. Det er en af de ting, vi skal have snakket om næste gang vi skal have lavet en strategiplan,” fortæller Hanne Sørensen. ”For potentialet er stort, det er jeg sikker på.”

Slipper for menneskemyldret i fitnesscentret
På Frederiksberg ligger alle de store fitnesskæder tæt på hinanden, så konkurrencen på pilates og andre træningsformer er skarp. Det er svært at konkurrere på prisen. ”Men i forhold til vores kunder betyder det meget, at de føler sig trygge, og at de slipper for larmen og menneskemyldret i træningscentrene. Her har vi en klar fordel. Hos os er der maksimalt fem – seks deltagere på hvert hold, ofte færre,” påpeger Hanne Sørensen, på rundvisningen i bygningen med de mange skæve vinkler.
I den ene træningssal varmer afspændingspædagog Charlotte Lahrmann to patienter med Parkinson op med dans til tonerne af Frank Sinatra, inden pilatesøvelserne skal gå i gang. I den anden sal bliver der trænet kondition og styrke på genoptræningsholdet under instruktion af fysioterapeut Camilla Lauritzen. Og bag døren til det ene behandlingsrum er fysioterapeut Christoffer Skyhøj i gang med at behandle en patient.

Da Hanne Sørensen åbnede klinikken, var der seks medarbejdere, i dag er der 12 medarbejdere udover hende selv. Så også på den led er virksomheden vokset.

Kunsten at kigge i krystalkuglen
Tilbage i køkkenet opremser Hanne Sørensen, hvad der har været de tre største udfordringer for hende. Ledelse, drift og kunsten at kigge i krystalkuglen. ”Hvad er kundernes ønsker, og hvad kan vi tilbyde? Det er det vanskeligste opgave,” siger Hanne Sørensen og benytter lejligheden til at rose den rapport, som Danske Fysioterapeuter har fået lavet om det private sundhedsmarked. Det er ifølge hende et godt og meget brugbart værktøj til at vurdere hvad fremtiden vil bringe.

”Så den slags analyser og rapporter må foreningen meget gerne lave flere af.”

Skal hun give et godt råd til kollegaerne, der enten allerede har en klinik eller kunne have lyst til at starte virksomhed, er det, at gøre sig forretningsideen klar. Og så lære, hvordan man laver forretningsplaner, målsætninger og turde bruge ordet salg.

”Fysioterapeuter skal lære at sælge sig selv og deres ydelser. Fysioterapi sælger ikke sig selv, men faget er en god platform, fordi vi har så meget at byde på.”

Og om fem år, hvor er Fysioterapi & Træningsklinik på Godthåbsvej 58 A henne?

Hanne Sørensen giver efter en kort tænkepause et bud: Så er der etableret samarbejde med en kostvejleder, en psykolog, og en række mindre lokale idrætsforeningen, eksempelvis inden for golf, bordtennis og tennis. ”De idrætsklubber, der ikke er så store, at de har råd til at tilknytte deres egne fysioterapeuter.”

Og selvfølgelig er der flere hold og flere kunder på pilates-, intervaltrænings- og seniorfitnesstræningsholdene. ”Til den tid skulle omsætningen gerne være mindst fordoblet.”