Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Den politiske bølge

FORENINGSNYT / Så mange politiske kontakter som muligt. Det er ideen bag ”den politiske bølge”, som foreningen har praktiseret det seneste halve år overfor valgte i kommuner, regioner og Folketinget. På Danske Fysioterapeuters regionskonference blev indsatsen evalueret.

Inspirationen kommer fra USA.

Her sørger den amerikanske fysioterapeutorganisation, APTA, for, at kongressens politikere hvert år får besøg af fysioterapeuter fra hele landet. Sidste år var der næsten 1000 amerikanske fysioterapeuter, som på en bestemt dag i juni besøgte Capitol Hill. Målet var at fortælle de 535 repræsentanter i kongressen om tre udvalgte problemstillinger. Blandt andet serveres budskabet om, at det er en god ide at afskaffe loftet for betaling til fysioterapi for patienter over 65 år, og et forslag om, at fysioterapeutstuderende bør kunne nedbringe deres studiegæld, hvis de arbejder frivilligt som en del af en national sundhedsindsats over for fattige amerikanere, bliver promoveret.

Selv om det ikke umiddelbart går at kopiere initiativet fra USA, eksempelvis ved at lave et lignende indsats på Christiansborg, kan man sagtens lade sig inspirere af tankegangen bag ”PT Day on Capitol Hill”, som amerikanerne kalder arrangementet. Blandt andet ved at involvere flere fysioterapeuter i den politiske interessevaretagelse og sørge for at gå i byen med de samme budskaber landspolitisk, regionalt og kommunalt.

Sluppet løs på politikerne
Det er præcis intentionen bag den model, som Danske Fysioterapeuter har arbejdet efter det seneste halve år. Og det var de foreløbige erfaringer med ”Den politiske bølge”, som regionsformand Tine Nielsen, region Hovedstaden, kaldte initiativet, der var på dagsordenen på regionskonferencen i Middelfart.

Her var 57 regionsbestyrelsesmedlemmer fra hele landet samlet den næstsidste dag i maj for at fortælle hinanden om, hvordan det har været at lave lobbyarbejde over for borgmestre, udvalgsformænd, folketingsmedlemmer og andre politisk valgte.

Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det alene var formanden samt regionsformændene, som havde kontakten til politikerne. Men med den nye måde at arbejde på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet ”sluppet løs” på politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. Blandt andet behovet for mere fysioterapi i psykiatrien og perspektiverne i at give udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation.

Det sagde de:


Charlotte Larsen, region Hovedstaden

Hvad synes du om at arbejde efter den politiske bølge?

”I begyndelsen var jeg lidt skeptisk og i tvivl om, hvordan vi som almindelige bestyrelsesmedlemmer skulle bære os ad med det politiske arbejde. Men det har givet nogle gode erfaringer og vist, at politikerne godt vil kontaktes og høre fra os. Den store udfordring rent arbejdsmæssigt er, hvordan vi få fulgt op på de kontakter, vi har fået.”

Hvad ser du af perspektiver i at arbejde på den måde?

”Jeg tror at det kan skabe en større viden om, hvad fysioterapi og fysioterapeuter er, og forhåbentligt planter ideer, som på sigt kan skaffe flere jobs til de mange ny fysioterapeuter, der kommer de kommende år.”
 

Michael Christensen, Region Midtjylland

Hvad synes du om at arbejde efter den politiske bølge?

”Det er en ny måde at arbejde på, og det kræver lidt tid at få fod på det. Men jeg synes godt om det. Og så tror jeg det vil være en god ide også at inddrage fysioterapeuter fra fagfora og faggrupper, fordi de har en specialviden på forskellige områder.”

Hvad ser du af perspektiver i at arbejde på den måde?

”Det kan give større viden og skabe mere synlighed om fysioterapi. Det er godt.”
 

Karen Kochen, Region Sjælland

Hvad synes du om at arbejde efter den politiske bølge?

”Det er meget givende, men også mere krævende at arbejde på den her måde. Det er godt at have nogle helt konkrete områder og sager at gå videre med, og at det er de sammen områder, som vi arbejder med i alle regioner.”

Hvad ser du af perspektiver i at arbejde på den måde?

”Det kommer øget fokus fysioterapi og det kan forhåbentligt skabe flere arbejdspladser for fysioterapeuter.”
 

30 kontakter på Danmarkskortet
Og hvordan er det gå gået det første halve år?

Det illustrerede seniorkonsulent Ann Sofie Orth med et danmarkskort, hvor der 30 forskellige steder var placeret foreningens logo som symbol på en politisk kontakt. Her havde eksempelvis en kommunalpolitiker haft møde med et par regionsbestyrelsesmedlemmer fra Danske Fysioterapeuter, eller her havde et folketingsmedlem sammen med en regionsformand været på besøg på en fysioterapeutisk arbejdsplads.

For eksempel havde socialdemokraternes forebyggelsesordfører, Flemming Møller Mortensen, i marts måned besøgt ”Børn i bevægelse” i Års, hvor fysioterapeuter arbejder med børn med motoriske vanskeligheder. Mens venstres psykiatri- og forebyggelsesordfører Jane Heitmann i maj var en tur på Middelfart Fysioterapi for at se, hvordan mænd med kroniske sygdomme træner under den vederlagsfri ordning.

”Vi har været i kontakt med 30 kommunal-, regional- og folketingspolitikere, og vi har dermed næsten nået det mål, vi satte da vi gik i gang ved årsskiftet,” konkluderede Ann Sofie Orth.

Politikerne tager godt imod
Efterfølgende delte regionsbestyrelsesmedlemmerne ud af nogle af de erfaringer, som de indtil nu har høstet.

Kirsten Carstensen, Region Hovedstaden, fortalte eksempelvis om et møde i Hillerød kommune, hvor hun med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens håndbog i fysisk aktivitet havde peget på behovet for at mennesker med psykiatriske lidelser er fysisk aktive. Men også, at der er behov for mere konkret viden om, hvad det præcist er tilbuddet bør være og hvad effekten er, ”hvis det skal bane vejen for flere fysioterapeuter,” sagde Kirsten Carstensen.

Pia Westhoff, Region Midtjylland, havde ligeledes diskutere fysioterapi til psykiatriske patienter med næstformanden for psykiatriudvalget i Viborg kommune. ”Det var en meget positiv oplevelse. Jeg blev mødt af et engageret menneske, der var meget interesseret i vores viden og budskaber,” fortalte Pia Westhoff.

Preben Weller, Region Nordjylland, fortalte om et besøg hos borgmesteren i Frederikshavn, hvor emnerne havde været psykiatri og genoptræning, og mødet var blevet ”opgraderet til en time, selv om vi kun havde bedt om en halv.”

Det generelle indtryk var, at der blev taget godt imod regionsbestyrelsesmedlemmerne, når de sad over for kommunal- og regionspolitikerne, men også at det i nogle kommuner kunne være svært at få en mødeaftale i hus. Og at nogle regionsbestyrelsesmedlemmer var usikre på, hvor meget man skal vide om et emne for at kunne drive denne slags lobbyarbejde.

Man kan ikke vide alt
Det fik Preben Weller, der tidligere har været medlem af kommunalbestyrelsen i Mariager Kommune, til at komme med bemærkningen. ”Selv om vi ikke ved alt, så ved vi nok til at kunne give politikerne relevant viden. Jeg ved at egen erfaring, at der bliver truffet mange politiske beslutninger på et tyndt grundlag. ”

Professor Anker Brink Lund, CBS, som var inviteret med til regionskonferencen, og havde overværet formiddagens erfaringsudveksling, var helt på linje med det synspunkt. ”Jeg kan fornemme, at mange af jer godt vil vide alt, før i åbner munden. Men man kan ikke vide alt. Og det er heller ikke nødvendigt. Tværtimod er det en god anledning til at vende tilbage senere, hvis der er noget, som I skal have undersøgt nærmere. Husk endvidere, at politikere er amatører, og at I ved mere om fysioterapi end de gør,” mindede professoren om.

De leder efter løsninger
Anker Brink Lund, der havde til opgave at holde oplæg om politisk interessevaretagelse, lagde ud med at slå fast, at ”politisk interessevaretagelse ikke er noget, man kan læse på en skolebænk, men noget man lærer ved at gøre det. Det er helt legitimt. Hvis man ikke giver politikerne et bedre grundlag til at træffe beslutninger, træffer de beslutningerne på baggrund af den viden, de har.”

Kunsten er at gøre egeninteresser almene – og omvendt. Politikere har problemer nok og leder efter løsninger. ”Her er de at I kan gå ind, hvor I har viden, og være med til at definere problemet og løsningen,” påpegede Anker Brink Lund.

For det er ikke ligegyldigt hvordan man taler om en problemstilling. Mens kirurger naturligt vil pege på behovet for at operere, vil fysioterapeuter have en interesse i at få politikerne til at interesse sig for konservativ behandling i form af træning. Så de, der har held eller dygtighed til at formulere en problemstilling, har et godt udgangspunkt.

Argumenterne skal være klokkeklare
Ifølge Anker Brink Lund er opgaven for en organisation som Danske Fysioterapeuter at få gjort ”det regionale roderum til et fagpolitisk råderum.” At bruge den faglige viden, som foreningen råder over, til at få sat de sager på dagsordenen, som kan skabe værdi for borgere, patienter og samfundet.

”Forudsætningen er, at I klart kan fortælle, hvad det er I kan tilbyde, og hvorfor man skal bruge offentlige midler på det, I tilbyder. Jeres argumentation skal være klokkeklar, og I skal være sikre på at det I tilbyder, har en effekt,” sagde Anker Brink Lund.

Og så advarede han mod at tro, at det primært gælder om at gøre fysioterapeuter synlige i medierne. Nyhedskriterierne, som medierne redigeres efter, handler i stort omfang om konflikt og faren er, mener han, ”at I kommer til at snakke jeres fag ned. I stedet skal I fortælle de gode historier om hvad fysioterapeuter kan eller endnu bedre få patienter og borgere til at gøre det,” lød rådet fra professoren.

Så mobilisering af medlemmerne, herunder blandt andet regionsbestyrelsesmedlemmer, til at fortælle de gode historier er der ifølge Anker Brink Lund mange flere perspektiver i.