Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Klinisk database skal sikre samarbejde og kontinuitet i opfølgningen

Region Syddanmark har implementeret den kliniske kvalitetsdatabase CPOP. Databasen er et tværfagligt og tværsektorielt redskab, der sikrer en ensartet brug af måleredskaber og et fælles sprog<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>