Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Der skal fokus på genoptræning af mentale funktionsnedsættelser

KOMMENTAR // Alt for få patienter med psykiatriske diagnoser får den genoptræningsplan, de har brug for og krav på.
Kit Bak er formand for Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi.

Patienter, med psykiatriske diagnoser og behov for genoptræning af mental funktionsnedsættelse, får alt for sjældent en genoptræningsplan. Det viser en ny undersøgelse, beskrevet i dette fagblad.

Denne tendens kan bestyrelsen for Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi genkende. På et møde i sommer drøftede bestyrelsen netop de manglende genoptræningsplaner og de barrierer, der er på området.

”I bestyrelsen, hvor de fleste er ansat regionalt, ser alle den samme tendens, som man har fundet i undersøgelsen. Selvom det fungerer meget forskelligt i regioner og kommuner, er det gennemgående, at patienter, der burde få en genoptræningsplan, ikke får den”, siger selskabets formand Kit Bak.

Man er i bestyrelsen enige om, at det primært er på henvisningssiden, det vil sige regionalt, der er problemer. Barriererne er, ifølge Kit Bak, dels manglende tid hos fysioterapeuterne, dels ledelse, der ikke tillader fysioterapeuterne at bruge tid på at skrive genoptræningsplaner, da opgaven ikke tæller som en ydelse.

Patienterne ved ikke, de har ret til planer

”Yderligere er der det problem, at der flere steder ikke er fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat, og de andre sundhedsfaggrupper ser ikke behovet for en genoptræningsplan. Patienterne ved ikke, at de har krav på en genoptræningsplan, og derfor efterspørger de den ikke. For patienterne betyder det, at de ikke får den behandling, de har krav på. En behandling, som vi ved giver større trivsel, færre genindlæggelser, mindre tvang og større livskvalitet”, siger Kit Bak.

Bestyrelsen i selskabet vil i den kommende tid sætte fokus på problemet med de manglende genoptræningsplaner og overvejer f.eks. at udbyde en temadag for ledere og fysioterapeuter i psykiatrien.

Et af målene for temadagen kunne f.eks. være at give fysioterapeuter redskaber, så det bliver lettere og mindre tidskrævende for dem at udfylde genoptræningsplanerne. Dermed kan de over for lederne anskueliggøre betydningen af at patienter, med behov for mental genoptræning, også får den.

Læs mere om Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi