Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning kan forbedre balancen ved parkinson

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt træningsinterventioner til personer med parkinsons sygdom kan forbedre balancen eller forebygge fald.

Baggrund

Tidligere systematiske reviews har antydet gavnlige effekter af fysioterapeutiske behandlinger og træning til forbedring af balancen og den posturale stabilitet hos personer med idiopatisk Parkinson. Fundene bygger på små og metodologisk usikre studier.

Formål

At undersøge, om forskellige træningsinterventioner til personer med Parkinsons sygdom kan forbedre balancen eller forebygge fald.

Metode

Ved systematiske søgninger foretaget i MEDLINE, Cochrane Library, Rehadat, Rehab Trials samt PEDro, blev der fundet randomiserede kontrollerede studier (RCT) omhandlende styrketræning, diverse former for balancetræning, gangtræning og koordinationstræning. De primære outcomes var balance målt med Bergs Balance Skala (BBS) og Falls Efficacy Scale (FES). De inkluderede studier havde høj kvalitet med minimum-score på 5 point på PEDro-skalaen.

Resultater

8 studier med sammenlagt 483 personer blev inkluderet i den kvalitative syntese, og 5 studier indgik i metaanalyserne. Deltagerne blev trænet/behandlet i 30-60 min. pr. session i 7-24 uger. En metaanalyse tydede på, at der var effekt af træning ift. balance målt med BBS med en signifikant forskel mellem interventions- og kontrolgruppen. En metanalyse af fysioterapeutisk træning ift. FES antydede også færre fald efter træningen. Resultatet var dog ikke signifikant.

Konklusion

Fysioterapeutiske interventioner, der indeholder balancetræning kombineret med styrketræning, behandling af ROM, og gangtræning, er effektive til at forbedre balancen hos patienter med Parkinson, og mere effektive end balancetræning alene.

Perspektivering

Det er uklart, hvilke typer balancetræning, der vil være mest gavnlige. Det kan være svært at konkludere endegyldigt på grund af de forskellige interventionsformer, højt frafald, og at patienterne kan have ændret medicin i løbet af studiet.