Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Gæsteprofessorat er en investering i fremtiden

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital ønsker at løfte forskningsenheden op i en ny liga med ansættelsen af professor Maurits van Tulder som gæsteprofessor.
Morten Albæk Skrydstrup er afdelingsleder for Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen sammen med ergoterapeut Helle Kruse Andersen. Foto: Jesper Voldgaard

Otte uger om året kan forskningsenheden og terapeuterne i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital trække på den hollandske professor Maurits van Tulders ekspertise. Han er tilknyttet afdelingen som gæsteprofessor, med det klare mål at løfte forskningen og den kliniske praksis på stedet.

Det har taget flere års forberedelse og ihærdigt benarbejde af de to ledere af afdelingen, fysioterapeut Morten Albæk Skrydstrup og ergoterapeut Helle Kruse Andersen, før aftalen kom i hus. At investere i et gæsteprofessorat i en tid, hvor der er stramme økonomiske rammer og nedskæringer, har været en udfordring.

”Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi har været dristige og set vigtigheden af at investere i fremtiden. Som afdeling på et universitetshospital har vi tre hovedopgaver: patientbehandling, uddannelse, og forskning og udvikling. Vi har fået god opbakning fra hospitalsledelsen og har forpligtet os til, at vi forskningsmæssigt kommer i den øverste liga. Desuden har vi engagerede og dedikerede medarbejdere, der har vist forståelse for, at gæsteprofessoratet er en gevinst for alle og ikke kun for forskningsenheden. Målet med professoratet har hele tiden været, at det først og fremmest skal være til gavn for patienterne. Derfor sætter vi ikke forskning i værk, uden at der også er tænkt i implementering”, fortæller Morten Albæk Skrydstrup.

Forskningen kobles til klinikken

Med tilknytningen og organiseringen har ledelsen sikret, at forskningen kommer tæt på praksis og dermed patienterne til gode. Forskningsenheden består af to fuldtidsforskere: fysioterapeut, lektor og ph.d. Annemette Krintel Petersen, og ergoterapeut, ph.d., adjunkt Lisa Gregersen Østergaard. Der er også på nuværende tidspunkt tilknyttet to ph.d.-studerende, og ledelsen håber på, at der kommer flere med tiden.

Fire udviklingsterapeuter med en kandidatgrad lægger halvdelen af deres arbejdstid i forskningsenheden og den resterende tid i klinikken. Desuden har hvert af de fem afsnit i afdelingen en udviklingsterapeut, også med en kandidatgrad, der bruger en dag om ugen til at sikre at forskning, kliniske retningslinjer mv. implementeres i praksis.

Afdelingsledelsen har ifølge Morten Albæk Skrydstrup en vigtig rolle, når det handler om at sikre, at forskningen forankres i praksis.

”Vi er både ledere af forskningen og driften. Vi skal sikre, at der i forskningen hele tiden fastholdes en kobling med klinikken. Dette fokus videreføres af funktionslederne og udviklingsterapeuterne i de forskellige afsnit”, siger Morten Albæk Skrydstrup.

To professioner – en professor

Gæsteprofessoratet er finansieret ud af afdelingens budget, og man har ikke fået midler udefra.

”Det gør os stolte, at det kan lade sig gøre, og at vi kan prioritere det i økonomisk stramme tider. At satse på forskning er vigtigt i forhold til udviklingen af vores fag. Hvis man ikke udvikler, så afvikler man”, siger Morten Albæk Skrydstrup.

En af Maurits van Tulders opgaver er at styrke fondsansøgningerne, så der kommer flere midler til forskningsenheden.

”Vi har allerede efter det første år fået sat power bag vores ansøgninger til projekter i stor skala, og der er kommet en helt ny systematik bag ansøgningerne. Det har også betydet, at vi har fået en mere struktureret måde at arbejde med forskning på i afdelingen”, siger Morten Albæk Skrydstrup.

Men udover flere midler til større projekter betyder professoratet, at terapeuternes forskning står stærkere blandt samarbejdspartnere og andre forskere.

”Ergoterapeuter og fysioterapeuter har et fælles sprog, men ikke en fælles forskningstradition. Maurits van Tulder kommer med en baggrund som fysiolog og ser på os udefra. Det er med til at inspirere os og sætter noget i gang, der binder vores forskningsfelter sammen”, siger Morten Albæk Skrydstrup.