Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Effekt af træning i vand til parkinsons sygdom

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøgte, hvor effektiv træning i vand var for personer med Parkinsons sygdom sammenlignet med landbaseret træning.

Baggrund

Tidligere studier har vist, at træning til patienter med Parkinsons sygdom kan have flere gavnlige virkninger. Ofte tilbydes træning på land i form af aerob-, balance- og styrketræning.

Formål

Dette systematiske review med tilhørende metaanalyser undersøgte, hvor effektiv træning i vand var for personer med Parkinsons sygdom sammenlignet med landbaseret træning.

Metode

RCT-studier, der havde sammenlignet effekten af træning i vand med ingen træning og træning på land, blev identificeret ved at søge i PubMed, Scopus, PEDro og Cochrane CENTRAL. Evidensen og kvaliteten i studierne blev vurderet vha. GRADE og PEDro-skalaen.

Der blev brugt bl.a. Bergs Balance Skala (BBS), Timed Up and Go (TUG), Falls Efficacy Scale (FES), samt livskvalitet vha. The Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ) til at vurdere effekt (outcome).

Resultater

7 studier med 187 deltagere blev fundet relevante; af dem indgik de 6 i de efterfølgende metaanalyser. Generelt var interventionen i studierne på 4-10 ugers træning, med 2-5 træningssessioner pr. uge, og hver træningssession varede 45-60 min.

Overordnet viste metaanalyserne begrænset effekt af træning i vand sammenlignet med træning på land. I nogle tilfælde vurderer forskerne dog, at det var mere gavnligt for deltagerne at træne i vand ud fra resultaterne i FES, BBS og livskvalitet sammenlignet med træning på land.

Konklusion

Træning i vand lader til at have lidt bedre effekt end træning på land mht. balance, frygt for fald og helbredsrelateret livskvalitet. På andre outcomes lader virkningen af træning i vand til at være meget lig virkningen af træning på land.

Perspektivering

De inkluderede studier har visse metodemæssige forskelle, og der indgår hovedsageligt personer, der endnu ikke er svært ramt af parkinson, dvs. mild-moderat grad af sygdommen. Kun få studier blev medtaget i det systematiske review.

Det kan også diskuteres, hvorvidt de fleste rehabiliteringssteder har muligheden for at tilbyde træning i vand til personer med parkinson, jf. de sikkerhedskrav træningen stiller.