Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Pludselig har jeg tid til at fordybe mig"

Mit job // Ida Ane Buntzen er 35 år og arbejder som fysioterapeut for Kattens Läkargrupp i Trelleborg. Med tidligere arbejdspladser som Bispebjerg Hospital og Gildhøj Fysioterapi under FysioDanmark, har Ida både erfaring fra det offentlige sundhedssystem og en privatklinik, og hun kan genkende lidt af begge dele i det svenske lægehus.
Foto: Lars Bech

Hvor arbejder du?

Jeg er fysioterapeut på en vårdcentral i Skåne. Den fungerer lidt som et dansk sundhedshus, hvor der er læger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykoterapeuter samlet under et tag.

Men det er samtidig her, borgerne har deres privatpraktiserende læge. Det betyder, at jeg også får henvist patienter udenom lægen, hvis sygeplejersken i receptionen vurderer, at han eller hun har bedst af at blive undersøgt af en fysioterapeut.

Hvordan er det?

Patientgruppen er en blanding af forskellige skader og aldersgrupper, så det minder om, da jeg var på en privatklinik i Danmark. Men jeg har færre patienter på længere tid. Det betyder, at jeg kan sætte 45 minutter af per patient, hvis der er behov for det, men jeg har også bedre tid til at skrive journal, tale med kollegaer og læse op på ting. Jeg har faktisk fået mere lyst til at videreuddanne mig, fordi jeg pludselig har tid til at fordybe mig.

Er sproget en udfordring?

I starten tog det meget energi at snakke svensk. Jeg havde boet i Sverige og pendlet til mit danske job i et par år uden at lære det, så jeg var nervøs for, om patienterne kunne forstå mig. En pige, jeg undersøgte, blev ved med at sige, at hun havde slået sit håndled ved at hjula, og jeg forstod ikke, hvad pokker hun mente, før min kollega oversatte det til vejrmøller. Men heldigvis gik det stærkt, da jeg først kom i gang med at læse og skrive journaler på svensk.

Hvordan foregår journalføring?

Jeg skriver i det samme journalsystem som lægerne og kan læse alt om patientens tidligere forløb og undersøgelser. Derudover har det en funktion, hvor jeg skriver direkte beskeder til lægen, som jeg typisk får svar på inden for en dag. Det gør det lettere og hurtigere at komme i gang med træningen og at sende folk videre.

I mit gamle job kunne jeg forsøge at sige til en patient, at han skulle gå tilbage til sin læge og bede om en henvisning til en ortopæd, men jeg fandt aldrig ud af, hvordan beskeden blev modtaget. Nu tager jeg dialogen direkte med lægen og får hurtigt svar.

Hvordan fik du jobbet?

Jeg gik målrettet efter et job på en vårdcentral, som er en populær arbejdsplads herovre, så jeg sendte mange ansøgninger, før det lykkedes. Jeg tror, at de svenske arbejdsgivere kan være i tvivl om, hvad danske fysioterapeuter kan. Så det er en god idé at kende nogen, der kan anbefale én.

Jeg tog selv et par svenske kurser i McKenzie-metoden og har opbygget et netværk på den måde. Men jeg endte med at få jobbet, fordi jeg blev anbefalet til det af en mor til min søns kammerat.

Mærker du forskel på din og dine kollegaers faglighed?

Min fornemmelse er, at der er mest fokus på træning på den svenske uddannelse, mens manuel behandling fylder mere i Danmark. Det sjove er, at den forskel kan mærkes på de svenske patienters indstilling. De kommer til fysioterapeut for at få øvelser og træne, mens det kan virke som om, at nogle danske patienter bare kommer for at få massage.

Derudover er jeg stødt på nye træningsmetoder her. For eksempel opdagede jeg, at flere af mine gravide patienter brugte app’en MammaMage til at træne før og efter fødslen. Det er et svensk, fysioterapeutisk koncept, der bygger på Kinetic Control.

Fokus er at finde og aktivere den dybe mavemuskulatur efter fødslen for at mindske ryg- og bækkensmerter. Jeg syntes, at jeg burde kende til det, når nu mine patienter gjorde, så jeg er ved at specialisere mig i metoden, og har startet to træningshold op.

Hvad savner du?

Da jeg arbejdede på privatklinik i Danmark, havde jeg mange muligheder for at afprøve nye metoder, fordi jeg kunne tage patienter uden om sygeforsikringen. Men al behandling på vårdcentralen skal være godkendt af de svenske myndigheder, fordi vi hører under regionen.

Jeg interesserer mig meget for fysioterapi til kvinder, der har nedsat fertilitet, og har taget to danske kurser om det, men jeg er låst i forhold til at bruge det her, fordi jeg hverken må reklamere for eller udføre behandlingen. Så lige nu går jeg og afventer, at systemet forstår, at det har en god effekt på patienterne.