Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mere fysioterapi i kommunerne

LEDER // "Jeg tror, at politikerne vil lytte. For de ved, at fysioterapi er godt for borgerne og kommunens økonomi," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Jeg bliver glad og stolt på professionens vegne og får en masse ideer og inspiration med hjem. Sådan lyder den korte version, når jeg skal fortælle om mine besøg i en række kommuner.

For øjeblikket er jeg sammen med regionsformændene på rundtur til 18 kommuner for at høre, hvordan fysioterapeuter på forskellig vis hjælper borgerne. Der er massevis af inspiration at hente.

I Nordfyns Kommune er der gode resultater med at forebygge sygemeldinger og at få hjemmehjælpere, chauffører og butiksassistenter, med problemer i muskler og led, tilbage i arbejde igen.

I Kolding Kommune har borgerne gavn af, at sygehuset og det kommunale sundhedscenter ligger dør om dør, for det sikrer sammenhængende patientforløb. Og i Københavns Kommune er træning i arbejdstiden med til at forebygge nedslidning hos de ansatte i ældreplejen.

Der er mange andre eksempler og erfaringer, og det hele bliver skrevet ned.

For planen er at præsentere politikere og embedsmænd for erfaringerne og de mange gode ideer, som vi tager med hjem fra rundturen. Det vil ske i form af et politisk udspil med en række anbefalinger til, hvordan politikerne i kommunerne kan få mere sundhed for pengene ved at satse på mere fysioterapi.

Kommunerne får fremover nye og vigtige roller på sundhedsområdet. Og der bliver nok at tage fat på. Der kommer nemlig flere ældre borgere, og mange vil leve med en eller flere kroniske sygdomme.

Selv om VLAK-regeringens stort anlagte sundhedsreform ikke bliver til noget, er der på Christiansborg bred politisk enighed om at give kommunerne hovedansvaret for borgere med KOL, diabetes type 2, hjertekarsygdomme, muskel-skeletproblemer og en række psykiske lidelser. Her kan fysioterapeuter spille en væsentlig rolle, og det vil være mit hovedbudskab.

Jeg tror, at politikerne vil lytte. For de ved, at fysioterapi er godt for borgerne og kommunernes økonomi. Det viser erfaringerne. Det er baggrunden for, at der i dag arbejder 4.900 fysioterapeuter i kommunerne. Men der er brug for endnu mere fysioterapi, hvis borgerne skal have de rette tilbud.

Tak til de mange kommunale fysioterapeuter, der har valgt at bruge tid på at fortælle mig og regionsformændene om deres arbejde med borgerne. Det er jeg dybt taknemmelig for. Det er nemlig forudsætningen for, at vi kan udarbejde det politiske udspil.

Så jeg glæder mig i øvrigt til at præsentere udspillet og anbefalingerne for politikerne i det nye år.