Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Velvære ved fysisk aktivitet har betydning for svært overvægtige

PH.D. // Bente Skovsby Toft har i sit ph.d.-projekt undersøgt voksnes oplevelser af deres livsverden og de kønsbestemte oplevelser, der er i forhold til at være aktiv, når man lever i en stor krop – før, under og efter livsstilsintervention.