Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det må ikke blive en syltekrukke

POSITION // De 11 nye principper for fremtidens praksissektor er positive fremskridt, mener Mark Bjerre Ebbesen fra Frie Praktiserende Fysioterapeuter, som står til rådighed for flere drøftelser.

Mark-Ebbesen.jpgMan har i flere årtier forsøgt at få italesat de voksende problemer i praksissektoren med bl.a. nedadgående løn- og arbejdsvilkår, uhæmmet opkøb af overenskomstmidler samt nye og gamle generationer af fysioterapeuter, som afskæres for muligheden for overenskomstdækning.

I 2018 blev det, på EFPF’s initiativ, vedtaget at få kigget på problemerne, og rapporten fra analysebureauet VIVE viste sort på hvidt, at uligheden mellem fysioterapeuter var meget reel, mens borgerne i praksis ofte blev efterladt forvirrede tilbage.

Nu blæser der dog nye vinde. Et flertal i repræsentantskabet viste i august, at de vil en anden vej.

Den øverste myndighed i Danske Fysioterapeuter vedtog 11 nye principper for fremtidens praksissektor.

Derudover blev det vedtaget, at der skal etableres en organisering for praktiserende fysioterapeuter uden for ydernummersystemet. Strukturen skal gøre det muligt for de cirka 1800 fysioterapeuter at få indflydelse på væsentlige dagsordner og gøre deres stemme gældende lokalt såvel som nationalt.

Den hidtil skæve magtstruktur, som stadig eksisterer i Danske Fysioterapeuter, hvor vi ser arbejdsgivere centrere deres magt i SU, UP mv., skaber en skæv fortælling og indgang til praksissektoren. Derfor er det yderst positivt, at repræsentantskabet har fået øje på skævheden og nu vil noget andet. Det kan vi kun anerkende.

Er vi så i mål? På ingen måde. Kræver det stadig hårdt arbejde? Ja

Men ledelsen i Danske Fysioterapeuter har nu fået et klart mandat og retning for det videre arbejde med praksis, som vi glæder os til at se omsat til konkret handling overfor vores samarbejdspartnere og politikere.

For os er det vigtigt, at det her ikke bliver en syltekrukke, men at fysioterapeuter kommer til at mærke forandringen og solidariteten hurtigst muligt. Derfor vil vi anbefale HB, at der snart tages initiativ til at samle repræsentanterne for praksis til indledende drøftelser om, hvordan man bedst får konkretiseret den nye retning. Vi står til rådighed dag og nat. Og jeg stiller gerne lokaler og kaffe til rådighed.

Repræsentantskabet har givet et yderst klart signal om, at man vil en mere samlet praksissektor i fremtiden, og det glæder vi os over. Dette ‘turning point’ vækker en gnist af håb om, at det kan lykkes at skabe en bedre og mere solidarisk fremtid, hvis vi står sammen og kæmper den lange seje kamp.

Vi har taget et kæmpe skridt. Nu starter det vigtige arbejde, så vi forhåbentlig en dag alle vil kunne mærke forskellen i dagligdagen. Vi skal simpelthen samle praksissektoren, alt andet vil være til skade for praksis og faget. Vi er klar.

Skrevet af: Indehaver af Ryg- & Knæcenteret i Køge C+N, Borup, Møn, Nykøbing F og Holbæk.
Formand for Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF).
Medlem af repræsentantskabet, udvalg for praksisoverenskomster og lederrådet.