Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Når hovedet rammer loftet

LEDER // Vi gør sammen med patientorganisationerne alt, hvad vi kan for at gøre opmærksom på problemet og kræve en politisk løsning.

I den seneste tid har der været stor opmærksomhed fra medier og patientorganisationer på den vederlagsfri fysioterapi. Det skyldes, at ordningen er underfinansieret, og flere patienter oplever at blive afvist eller få reduceret deres behandling.

Det er de praktiserende læger, der henviser patienter til vederlagsfri fysioterapi. For at blive henvist skal man for det første være diagnosticeret med en sygdom, der står på den såkaldte Diagnoseliste, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen. For det andet skal man enten have svært handicap eller lide af en fremadskridende (progredierende sygdom) som for eksempel Parkinsons. Så det er ikke småting, patienterne kommer med. Alligevel oplever flere og flere at blive afvist, når de prøver at finde en fysioterapeut, der kan behandle dem. Det skyldes, at der ligger en fast økonomisk ramme i praksisoverenskomsten, der ikke tager højde for, at antallet af patienter vokser med over 4 procent om året.

Det er selvsagt frygteligt for både fysioterapeuter og patienter, når man må afvise at behandle nogle, der har brug for hjælp. Vi er sat i verden for at behandle folk, så det skærer i hjertet, når vi må sige nej. Derfor vil jeg også meget gerne understrege, at den økonomiske ramme ikke er noget, vi har ønsket. Det var et ufravigeligt krav fra RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som forhandler for kommuner og regioner) ved forhandlingerne om praksisoverenskomsten i 2018. Vi advarede allerede dengang om, at det ikke ville gå godt.

Vi har i mange år haft aftalt, at udgiften ikke må stige per patient og at benytte holdtræning, når det er muligt. Selvfølgelig skal de offentlige sundhedskroner bruges fornuftigt. Men det ændrer ikke på, at der er nødt til at være sammenhæng mellem antallet af patienter og de penge, man afsætter.

Det ulykkelige er, at vi allerede nu kan sige, at problemet bliver endnu større næste år. Det skyldes, at RLTN insisterer på samme ramme i 2022 som i år – på trods af et voksende antal patienter. Derfor vil jeg gerne sige til alle jer, der må afvise patienter eller skære i behandlingen: Vi gør sammen med patientorganisationerne alt, hvad vi kan for at gøre opmærksom på problemet og kræve en politisk løsning. For det er ikke rimeligt, at I skal afvise patienter, der er henvist med et klart behov for fysioterapi.