Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Viden om anatomi og diagnosticering skal være i top på skadestuen

STILLING // Christian Pilely Olsen arbejder som fysioterapeut på skadestuen på Slagelse Sygehus, hvor hverdagen er afvekslende og fagligheden i centrum. På skadestuen diagnosticerer og behandler han patienter med alt fra forstuvede ankler til brækkede fingre.
Fysioterapeut Christian Pilely Olsen. Skadestuen og Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus. Foto: Sisse Stroyer.

Hvad laver du?

Jeg arbejder på Slagelse Sygehus, hvor jeg er tilknyttet skadestuen og ortopædkirurgisk afdeling. På skadestuen er vi fire fysioterapeuter, der arbejder i et rul, så vi er en fysioterapeut på arbejde ad gangen. På skadestuen tilser jeg patienterne med skader på bevægeapparatet. Det er typisk nogen, som har vrikket om på foden eller har slået en finger.

Hvordan er det at arbejde på en skadestue?

Det er et meget afvekslende og individuelt arbejde. Du skal finde ud af, hvad patienten fejler, og hvad der skal ske med patienten. På den måde er du meget alene med patienterne. Her under corona har der ikke været så mange patienter, fordi landet har været lukket ned. Der har ikke været lige så mange ude at spille fodbold og håndbold, og derfor har der ikke været lige så mange skader, som der plejer at være. Men nu, hvor landet bliver lukket op igen, oplever vi, at der kommer flere og flere patienter til skadestuen.

Har du skullet lære nye kompetencer for at varetage jobbet?

Det er planen, at jeg skal tage Dansk Selskab for Sportsfysioterapis kursusrække, som passer bedst til arbejdet på skadestuen. Og så vil jeg sige, at man skal være rigtig dygtig til anatomi, og man skal være rigtig dygtig til at palpere og undersøge patienter for at finde ud af, hvilken struktur der gør ondt. Så du skal være god til at diagnosticere. Når vi har en diagnose, kan vi lægge en behandlingsplan. Det kan være en gips, hvis der er noget, som er brækket. Hvis det er en forstuvet ankel, så lægger vi en kompressionsforbinding og informerer om gradvist at begynde at bruge foden igen.

Er der situationer, hvor du kommer til kort?

Jeg havde for eksempel en fireårig, der var faldet ned fra et træ i forrige uge og havde brækket håndleddet. Det sad skævt og skulle reponeres. Det vil sige, at bruddet skulle sættes på plads. Man skal lægge lokalbedøvelse inde omkring bruddet, inden man sætter det på plads. Det gør vi ikke selv, det gør lægerne. Vi hjælper selvfølgelig til. Men der er snak om, at vi skal begynde at gøre det.

Hvad er det sværeste – og bedste ved dit job?

Det giver nogle udfordringer i forhold til min familie, når jeg en gang imellem har aftenvagter. Men derudover så er det virkelig sjovt at arbejde på skadestuen. Det opvejer også, at det er svært at koordinere med min familie derhjemme. Det tværfaglige samarbejde med lægerne og sygeplejerskerne er virkelig godt. Arbejdet på skadestuen stiller nogle krav til din faglighed, og du bliver stillet over for nogle faglige udfordringer, som du ikke gør andre steder på sygehuset som fysioterapeut.

Stilling-main-2.jpg

Kan du give et eksempel på sådan en faglig udfordring?

For eksempel det at diagnosticere patienter. Det gør vi fysioterapeuter ikke andre steder end på skadestuen. Men på skadestuen skal jeg finde ud af, hvad patienten fejler for at lægge en god behandlingsplan for dem. Og det gør, at man skal have en tung faglig ballast for at kunne finde ud af, hvad patienten fejler. Er det bare en forstuvet ankel, eller er der faktisk et brud nede i anklen, som skal behandles på en anden måde end en forstuvning?