Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Perspektiver på rehabilitering 2021

FORSKNING // Rehabiliteringsforløb opleves ofte som fragmenterede og mangler sammenhæng. Forfatterne beskriver udfordringerne indenfor rehabilitering i dag og peger på, at fysioterapeuter bør spiller en central rolle i at sikre sammenhæng i forløb.