Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Verdens største løbestudie

FORSKNING PÅ VEJ // Vi håber på at reducere antallet af skadede løbere.
Rasmus Østergaard Nielsen er fysioterapeut, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Lektor i Epidemiologi ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i årsager til løbeskader. Vi har en antagelse om, at skader opstår, når man belaster vævet mere, end det kan holde til. Det sker typisk ved pludselige ændringer, f.eks. ved at man løber for meget på nyt underlag, for langt i nye løbesko eller for hurtig progression i intensitet eller distance.

Hvordan gør I?

Vi har indsamlet data fra 13.000 løbere fra 54 lande, som blev fulgt over halvandet år. Vi fik data fra deres løbeure og fra spørgeskemaer. Det er verdens største løbeskadeprojekt målt på deltagere.

Hvordan vil patienterne mærke jeres forskning?

Forhåbentlig vil løberne pådrage sig færre skader. I Danmark er det cirka 20 procent af løberne, der hvert år pådrager sig mindst én skade. Vi håber på at reducere antallet ved at rådgive til en mere fornuftig træningsdosering: Hvis du udfører træningen på én måde, vil du komme ind i grøn zone, hvor der er lav risiko for skade. Hvis du derimod putter for meget træning på, vil du komme op i rød zone, hvor du belaster vævet mere, end du er vant til.

Rasmus-forskning-paa-vej-1-main.jpg

Hvordan vil fysioterapeuter kunne mærke jeres forskning?

De vil kunne anvende den nye viden om årsager i deres behandling. Derudover vil de mærke det ved, at der forhåbentlig kommer færre ud i klinikkerne, der skal have behandling af løbeskader.

Men selvom man kan sige, at forskningen vil stjæle kunder fra behandlingsdelen, så vil fysioterapeuter kunne rådgive om forebyggelse i stedet for. Det er et andet perspektiv, som både kan hjælpe de inaktive i gang og de skadede med at komme igen. Vi ser det også i et folkesundhedsmæssigt perspektiv, hvor man vil kunne hjælpe de inaktive i gang på en god måde, og de erfarne med at fastholde træningen.