Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Aktive fritidsdrømme for alle

Et aktivt fritidsliv er vigtigt for de fleste – også for mennesker med funktionsbegrænsninger. Men hvordan er de reelle muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter, når man er en borger med et særligt behov. Artiklen skitserer en usynlig problematik omkring tilpassede fritidsaktiviteter og er et forsøg på at skabe en forståelse for, at det er nødvendigt at øge tilgængeligheden til fritidsaktiviteter.
Foto: Claus Sjödin