Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nyt system gør det let at følge kliniske retningslinjer

Det skal være lettere at levere god fysioterapi. Det er tanken bag et gratis certificerings-system fra udviklingsklinikken, der nu er klar til brug. Det begynder med nakkepatienter, men målet er at tilføje fire retningslinjer om året.

Udviklingsklinikken er nu klar med et nyt system, der gør det let at følge kliniske retningslinjer.

”Vores mål har været at gøre det så nemt som muligt at sikre, at man behandler efter retningslinjen. Med det her system, er man sikker på at behandle og dokumentere rigtigt,” siger fysioterapeut Flemming Enoch, som leder udviklingsklinikken.

Samtidig er målet, at det nye system skal bruges til at certificere fysioterapeuter og at patienter og forsikringsselskaber skal kunne se, hvem der er certificeret til hvad.

Certificeringen består af fire dele

  • Test af viden med mulitiple choice test
  • Test af praktik ved gennemgang af undersøgelsesteknikker med kollega
  • Brug ved udfærdigelse af tre e-journaler
  • Publicering på hjemmeside. 

Det tager cirka to timer at gennemgå certificeringen.

Målet er i første omgang, at 500 fysioterapeuter certificerer sig.

”Jeg håber og tror, det bliver langt flere. Tiden er moden til det,”  siger Flemming Enoch

Begyndte med barriererne

For at sikre, at systemet giver mening ude i praksis, så begyndte udviklingen med, at man spurgte de praktiserende, hvad der skulle til for, at sådan et system med certificering gav mening for dem. Svaret var, at det skulle være enkelt – og at det skulle være synligt for blandt andre patienter og forsikringsselskaber.

Derfor er et af målene for projektet, at patienterne skal kunne bruge det til at finde en fysioterapeut, der er certificeret i netop det, de fejler.

”Det vil være oplagt på for eksempel sundhed.dk. Så patienterne se både, hvor der er en fysioterapeut men også hvad de er certificeret indenfor,” siger Flemming Enoch.

Udviklingen af systemet er finansieret af midler fra praksisoverenskomsten. Det vil sige, at det er betalt af de praktiserende fysioterapeuter og Danske Regioner i fællesskab.

”Det regionerne får ud af det her er et kvalitetsløft og et mere ensartet tilbud. Jeg håber, at det bliver et konkurrenceparameter, at være certificeret. Det er også med til at vise, hvad vi kan som fysioterapeuter,” siger Flemming Enoch.

Når de første 100 fysioterapeuter er certificeret, vil der være lodtrækning om tre IPads.

Sådan kommer du i gang

Du skal have adgang til en PC i behandlingsrummet

Læs mere om certificeringen og hvordan du kommer i gang her

Opret en profil i Digifys systemet, så du har adgang til nakkejournalen. Det er gratis. Udviklingsklinikken har betalt for din adgang.

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en journal i Digifys.

Kontakt

Hvis du har faglige spørgsmål om certificering så kontakt Flemming Enoch  fe@udviklingsklinikken.dk

Hvis du har spørgsmål om, hvordan man bruger systemet, så kontakt support på hverdage imellem 8-9 på tlf. 40 20 26 64 eller på  info@sundhedspro.dk