Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Ny aftale på praksisområdet

Formand Tina Lambrecht reflekterer over den nye aftale på praksisområdet.

Det var nogle ganske svære forhandlinger, vi havde henover foråret. Der skulle både en tænkepause og et sammenbrud til, før det lykkedes at blive enig om ny aftale på praksisområdet. Og vel at mærke en aftale, som jeg vil betegne som ganske god, set i lyset af den nuværende økonomiske situation.

Kort fortalt sikrer aftalen, at honorarerne følger den almindelige pris- og lønudvikling, samtidig med at der bliver plads til flere patienter i såvel den almene som i den vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at klinikkerne på den almene fysioterapi i gennemsnit kan udvide deres aktiviteter med 3,3, procent om året. De seneste år har væksten ligget på 2,5 procent. Så her er gode muligheder for at skabe mere vækst.

Til gengæld måtte vi acceptere et økonomiprotokollat, som sætter loft over det offentlige tilskud på den almene fysioterapi. I dag følger tilskuddet automatisk antallet af patienter. Men sådan bliver det ikke ved at være. Fremover skal praktiserende fysioterapeuter holde sig inden for en aftalt ramme. Min vurdering er dog, at der er plads til en relativ høj vækst indenfor rammen.

Det er dog ingen hemmelighed, at det samtidig medfører en risiko for, at rammen kan bliver overskredet, og at honorarerne derefter kan blive sat ned. Men for mig at se var der ingen vej udenom. Alle andre praksisområder, på nær tandlægerne, har lignende ordninger. Så regionerne og kommunerne var meget stålsatte i deres ønske om at få et økonomiprotokollat.

Til gengæld bevarer vi den nuværende ordning på det vederlagsfri område. Det betyder, at der ikke kommer loft over tilskuddet, så længe behandlingen af den enkelte patient ikke bliver dyrere. Dermed har regionerne og kommunerne accepteret en vækst på den vederlagsfri fysioterapi, der formentlig kommer til at ligge over den almene fysioterapi.

I forhandlingerne valgte vi samtidig at sige ja til, at tillægget for særligt tidskrævende indsats bliver afskaffet. Til gengæld bliver honorarerne for en række behandlinger, eksempelvis den første konsultation, forhøjet. Min bevæggrund for at acceptere omlægningen er, at det kan medvirke til bevare pengene i systemet. Regionerne og kommunerne var godt på vej til at udhule ordningen. Så det var kun et spørgsmål om tid, før pengene til ydelsen helt ville forsvinde, med mindre vi lavede en honoraromlægning.

Og så kommer der yderligere fokus på kvalitet i praksissektoren. Der bliver oprettet en kvalitetsenhed, der bl.a. får til opgave at implementere kliniske retningslinjer og tilpasse Den Danske Kvalitetsmodel til fysioterapipraksis. Der bliver afsat tre millioner kroner ekstra om året til at drive enheden. Det er en vigtig opgave, som skal være med til at udvikle og dokumentere den faglige kvalitet i praksissektoren.

Hovedbestyrelsen har godkendt aftalen, og jeg glæder mig til at præsentere de enkelte punkter i aftalen på to medlemsmøder efter sommerferien. Hvis jeg kender de praktiserende fysioterapeuter ret, vil der være stor diskussionslyst og mange spørgsmål til aftalen. Det ser jeg frem til.

Og så håber jeg selvfølgelig, at medlemmerne vil følge min og hovedbestyrelsens anbefaling og sige ja til aftalen, når den bliver sendt til afstemning.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter