Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Idræt, handicap og social deltagelse

Er man aktiv i idrætslivet, er man det sandsynligvis også i andre sammenhænge, viser resultaterne fra et ph.d.-studie. Idrætten kan være med til at give et afgørende skub, der gør, at mennesker med handicap opsøger andre sociale fællesskaber.
Idrætsdeltagelse har betydning i forhold til deltagelse i det øvrige hverdagsliv. Her er det deltagere i projekt "Fysisk aktiv for sjov". Projektet beskrives i den følgende artikel. Foto: Claus Sjödin