Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Besparelser på hospitalerne kan øge uligheden i sundhed

Formand Tina Lambrecht reflekterer over konsekvenserne ved besparelser på hospitalerne.

Der skal spares på en stor del af landets sygehuse. Det viser en gennemgang af de regionale budgetter for 2015, som Danske Fysioterapeuter har foretaget. Det foreløbige billede er, at der kommer besparelser på omkring 600 millioner kroner.

I Region Hovedstaden skal der findes 300 millioner kroner på næste års budget. I Region Nordjylland vil besparelserne blive på mellem 100 og 150 millioner kroner. I Region Syddanmark skal der udarbejdes et sparekatalog på 120 millioner kroner. Og i Region Midtjylland mangler der 65 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen.

Region Sjælland er den eneste region, hvor der ikke er direkte besparelser i budgettet. Men som det er tilfældet i alle regioner, skal der på de sjællandske hospitaler næste år ske produktivitetsstigninger på to procent.

Der er vidt forskellige grunde til, at regionerne skal spare. Nogle bedre end andre. Men resultatet bliver det samme. Nemlig at det vil gå ud over patienterne og den faglige kvalitet, samtidig med at læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale kommer til at løbe hurtigere. Det er dybt bekymrende.

Selv om besparelserne vil ramme alle typer patienter, risikerer det at gå hårdest ud over de svageste patienter. Eksempelvis planlægger Region Hovedstaden at lukke to psykiatriske akutmodtagelser og nedlægge en række sengepladser. Det vil bl.a. ramme mennesker med skizofreni og andre svære psykiske sygdomme, der i gennemsnit lever 15 til 20 år kortere end andre borgere. Beslutningen er helt gal og meget uforståelig.

Det er ikke mere end et par måneder siden, et stort flertal i Folketinget fandt penge til at give psykiatrien et løft. Og senest har sundhedsminister Nick Hækkerup (S) kunne fortælle, at han vil sætte fokus på ulighed i sundhed. Blandt andet ved at satse på mere forebyggelse og en større grad af håndholdt indsats på hospitalerne.

Det er meget prisværdigt, at regeringen har fokus på at mindske uligheden i sundhed og, ifølge sundhedsministeren, de kommende år vil sætte penge af til indsatsen. Det, synes jeg, er en fornuftig beslutning. Men det dur ikke, at der samtidig skal spares massivt på den daglige drift på sygehusene. Jeg kommer til at tænke på Storm P’s tegning af manden ved frokostbordet, der fodrer hunden med dens egen hale.

Eller sagt på anden vis, bør politikerne på Christiansborg spørge sig selv, om de er gået for vidt i kravene til økonomi og produktivitet på hospitalerne.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter