Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Styrketest og -træning i klinisk praksis

Artiklen sætter fokus på refleksion over egen praksis i forhold til styrketest og styrketræning, så den enkelte fysioterapeut har fokus på træningsfysiologien i sin kliniske ræsonnering.
Når Kirsten Hannibal Buckhøj styrketræner, sørger fysioterapeut Iben Beyer Sørensen for kontinuerligt at teste RM-belastningen, holde øje med ROM, monitorere dyspnø-grad på Borg CR 10 og tage tid på pauserne. Foto: Claus Sjödin

Resumé
Artiklen henvender sig til fysioterapeuter, som bruger styrketræning i deres kliniske praksis. Formålet med artiklen er at sætte fokus på refleksion over egen praksis i forhold til styrketest og styrketræning, så den enkelte fysioterapeut har fokus på træningsfysiologien i sin kliniske ræsonnering. Der præsenteres desuden nogle redskaber, man kan bruge i forbindelse med test og træning. Artiklen tager udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters kursus om fysisk træning og de erfaringer, forfatteren og de øvrige kursister delte på kurset.